Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Krotoszyn

Znany od 1405 roku (pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi Crothoszino). W 1414 roku niedaleko wsi Krotoszyn założył miasto uczestnik bitwy pod Grunwaldem, Wierzbięta Krotoski z rodu Łodziów. Od tego czasu wieś zaczęto określać jako Stary Krotoszyn. W 1415 gród został lokowany na prawie magdeburskim. Prawa miejskie zostały nadane przywilejem Władysława Jagiełły. Miasto było niszczone kilkakrotnie podczas pożarów (1453, 1638, 1774) i wojen (potop szwedzki, wojna północna), mimo tego za każdym razem było odbudowywane i rozwijało się pomyślnie. W 1628 roku osiedlili się tu protestanci uciekający z Niemiec, w XVII wieku otoczono miasto fosą i wałem obronnym z trzema bramami. W XVIII wieku Krotoszyn liczył już około 4 tysiące mieszkańców. W tym też wieku miasto zasłynęło z wielkich jarmarków krotoszyńskich, na których sprzedawano za każdym razem około 1000 wołów. W 1793 roku Krotoszyn znalazł się w zaborze pruskim. W 1819 roku miasto nabył książę bawarski Thurn-Taxis. 5 marca 1827 roku urodził się tu Marian Langiewicz, późniejszy dyktator powstania styczniowego. Wiek XIX i początek wieku XX to okres uprzemysłowienia Krotoszyna, ale także przyspieszonego rozwoju rzemiosła (XIX wiek, kuśnierstwo, garbarstwo, szewstwo), szkolnictwa (gimnazjum, seminarium nauczycielskie), spółdzielczości (polska kasa pożyczkowa, Bank Ludowy, Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Pszczelarzy) i rolnictwa (XIX wiek, cykoria). W 1910 roku Krotoszyn zamieszkuje już 13 tysięcy osób. Mieszkańcy Krotoszyna brali czynny udział w powstaniu wielkopolskim. Miasto zostało zdobyte przez Polaków 1 stycznia 1919 roku, między innymi dzięki interwencji pociągu pancernego Poznańczyk. W latach międzywojennych nastąpiło zahamowanie rozwoju miasta. Okupacja hitlerowska trwała w mieście od 3 września 1939 do 23 stycznia 1945. Krotoszyński 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej wsławił się w 1939 roku w obronie położonego blisko granicy Krotoszyna oraz w obronie Warszawy, o czym wspomniał w pożegnalnym rozkazie generał Juliusz Rómmel. W okresie powojennym uprzemysłowienie miasta i rozwój, wzrost liczby mieszkańców z 22 tysięcy w roku 1973 do 27 tysięcy w roku 1985, elektryfikacja linii kolejowych Krotoszyn-Jarocin, Krotoszyn-Grabowno Wielkie, Krotoszyn-Ostrów Wielkopolski. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kaliskiego. Po likwidacji powiatu ograniczenie samorządności, zmniejszenie nakładów. Po roku 1989 dalszy rozwój, nowe inwestycje, renowacje niektórych obiektów, ale także likwidacja kolei wąskotorowej Krotoszyn-Rozdrażew-Dobrzyca-Pleszew. W 1999 ponowne przywrócenie powiatu krotoszyńskiego.

tekst na podstawie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krotoszyn

Nocny zimowy spacer po Krotoszynie
Foto Galeria 2010
 Nocny space po Krotoszynie Foto Galeriar
Krotoszyn na Starych Fotografiach Foto Galeria
Krotoszyn z wysoka Foto Galeria
Krotoszyn z wysoka
Foto Galeria
Krotoszyn na Starych Fotografiach
Foto Galeria
Święto 56 pułku piechoty 2009
Święto 56 pułku piechoty 2009
Kościół Marii Magdaleny w Krotoszynie
Kościół Marii Magdaleny w Krotoszynie
Krotoszyn Spacer 2007 Foto Galeria
Krotoszyn Spacer 2007
Foto Galeria
Krotoszyn Spacer 2007 Foto Galeria
Krotoszyn Spacer 2007
Foto Galeria
Krotoszyn Parcelki Nosny Spacer 2007 Foto Galeria
Krotoszyn Parcelki Nocny Spacer 2007
Foto Galeria
Krotoszyn Rzeźnia 2007 Foto Galeria
Krotoszyn Rzeźnia 2007
Foto Galeria
Krotoszyn Ruiny Szkoły 2006 Foto Galeria
Krotoszyn Ruiny Szkoły 2006
Foto Galeria
Cegielnia w Krotoszynie
Cegielnia w Krotoszynie
Krotoszyn Cmentarz
Krotoszyn Cmentarz
Park Miejski w Krotoszynie
Park Miejski w Krotoszynie
Pałac Gałeckich w Krotoszynie Foto Galeria
Pałac Gałeckich w Krotoszynie
Kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana
Kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana
(Kościół św. Rocha) w Krotoszynie

Pokaż Miasta na większej mapie
Spacer po Krotoszynie
Spacer po Krotoszynie
Foto Galeria 2012
Kościół pw Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie, Fara Krotoszyn
Kościół pw Świętego Jana Chrzciciela
w Krotoszynie
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie, Trynitarze
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Krotoszynie
Schron OPL w Krotoszynie
Schron OPL w Krotoszynie
Kościół pw Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie, Fara Krotoszyn
Więźba Dachowa i Wieża
Kościół pw Świętego Jana Chrzciciela
w Krotoszynie
Foto Galeria
Więźba Dachowa i Wieża - Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie Foto Galeria
Więźba Dachowa i Wieża
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Krotoszynie
Foto Galeria
Schron pod dworcem PKP w Krotoszynie
Schron pod dworcem PKP
w Krotoszynie
Podziemia - Kościół pw Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie
Podziemia
Kościół pw Świętego Jana Chrzciciela
w Krotoszynie
Foto Galeria
Noc Muzeów Krotoszyn 2012
Noc Muzeów Krotoszyn 2012
Rozdrażewscy i Potop Szwedzki
Widok z Wieży Ratusza w Krotoszynie Foto Galeria
Widok z Wieży Ratusza w Krotoszynie oraz mechanizm zegara
Foto Galeria
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Muzeum Regionalne
w Krotoszynie