Pałac w Krotoszynie

Pałac Gałeckich w Krotoszynie
Foto Galeria 2014

Pałac Gałeckich w Krotoszynie Foto Galeria

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Park Miejski w Krotoszynie

Park Miejski w Krotoszynie

W Krotoszynie istniał kiedyś zamek
rycerski założony najprawdopodobniej równocześnie z miastem. Wybudował go rycerz Wierzbięta Krotoski z rodu Łodziów, który odznaczył się w bitwie pod Grunwaldem. W nagrodę Władysław Jagiełło przywilejem nadał mu Krotoszyn. Po Krotoskich zamkiem władali Niewiescy i Rozdrazewscy. Lokalizacja zamku jest niepewna. Według jednej z hipotez znajdował się on na przedmieściach Krotoszyna, które noszą nazwę Błonie, na miejscu grodziska. Inna teoria lokuje zamek w miejscu obecnego pałacu. Pewną informacją jest to, że miasto było lokowane przed 1415 r. przez Krotowskich, a następnie było własnością Niewieskich, Rozdrażewskich i Gałeckich.
Opisywany Pałac
znajdujący się w parku miejskim wzmiankowany jest na 1415 jako dwór drewniany, w końcu XVI wieku wzniesiono murowany budynek dla Jana Rozdrażewskiego. Na przełomie lat 1692-1700 na miejscu starego pałacu wniesiono nowy dla Franciszka Zygmunta Gałeckiego wojewody poznańskiego. Rok 1725 przyniósł pożar który strawił część pałacu, jednak został on w krotce odbudowany przez Józefa Potockiego wojewodę kijowskiego. Kolejną przebudowę datuje się na 1819r  na zlecenie książąt Thurn-Taxis.
Obecnie możemy oglądać barokowy pałac z późnoklasycystyczną fasadą. Jest on murowany z cegły i otynkowany, fasadą zwrócony na zachód. Budynek piętrowy z  mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony, zbudowany na rzucie prostokąta. Wnętrze przebudowane pierwotnie istniała sień na przestrzał i odpowiednio pomieszczenie na piętrze. Pozostałe pomieszczenie w układzie trzy i czterotraktowym. Obiekt podpiwniczony, piwnice sklepione kolebkowo. W jednej z sal sklepienie kolebkowe z lunetami z końca XVII wieku. W przybudówkach znajdziemy sklepienia krzyżowe. Dach dwuspadzisty kryty dachówką. W jednym z pomieszczeń parteru wmurowane dwie inskrypcyjne tablice. Jedna z tablic jest poświęcona ufundowaniu pałacu przez Franciszka Zygmunta Gałeckiego natomiast druga upamiętnia przebudowę budynku przez ks. Thurn-Taxis.   

Źródło; Katalog zabytków sztuki w Polsce TomV
http://zamki.net.pl/zamki/krotoszyn/krotoszyn.php
http://portalwiedzy.onet.pl/82381,,,,zamek_w_krotoszynie,haslo.html
Remont Pałacu w Krotoszynie

Remont Pałacu w Krotoszynie
Foto Galeria 2015

Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Pałacu w Krotoszynie Foto Galeria 2021

Remont Pałacu w Krotoszynie
Foto Galeria 2021