Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko


Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie

Kościół pw Marii Magdaleny w Krotoszynie
Foto Galeria

Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie - drewniany, wzniesiony w 1755 r. na miejscu starszego kościoła istniejącego zapewne już w XIII w., na planie prostokąta z węższym wielobocznie zamkniętym rezbiterium, konstrukcji zrębowej, oszalowany, z blaszaną wieżyczką na sygnaturkę. Dach nad nawa dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy, całość kryta gontem. Budynek gruntownie odnowiony w 1830 r.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz. Kl.IV-885/37/60) z dnia 6 czerwca 1960 r., pod numerem 51/A [księga rejestrowa dawnego województwa kaliskiego].

źródło;
http://www.krotoszyn.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=4357&bar_id=3602

Pożar
Niedziela, 15 maja 2011. Pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym i pieszym, po deszczowym i zimnym przedpołudniu nareszcie zrobiło się cieplej i przestało padać. Przechodzące osoby obok kościoła p.w. św. Marii Magdaleny zauważyli wydobywający się spod desek dym. Taką właśnie informację uzyskał dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie. Kiedy przyjął zgłoszenie zegar wskazywał godzinę 15:33.
Do pożaru wysłane zostają trzy samochody gaśnicze, samochód podnośnik z Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej PSP z Krotoszyna, samochód operacyjny z kamerą termowizyjną z JRG Ostrów Wlkp., samochody gaśnicze z jednostek OSP ze: Zdun, Benic, Biadek i Krotoszyna.
Po kilku minutach pierwsze zastępy z JRG Krotoszyn docierają na miejsce zdarzenia. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że w całym kościele występuje bardzo duże zadymienie i wysoka temperatura, z prawej strony kościoła z drewnianej konstrukcji wydobywa się dym i płomienie. Drzwi do kościoła są zamknięte. Wewnątrz ognia nie widać.
Po przeprowadzonym rozpoznaniu ratownicy wyważyli drzwi główne wejściowe do kościoła, weszli do jego wnętrza z jednoczesnym wprowadzeniem gaśniczej linii wężowej. Po dotarciu do prezbiterium i ołtarza głównego stwierdzili, że pali się część podłogi przy prawej ścianie kościoła, pożar rozwija się także wewnątrz drewnianej ściany bocznej. Ogień został ugaszony prądem wody.
W tym samym czasie z urządzenia ONE SEVEN został podany prąd piany na zewnętrzną stronę ściany. Przy użyciu pił do drewna wycięto w ścianie otwór technologiczny przez który podano środek gaśniczy w celu ugaszenia zarzewi ognia. Następnie od konstrukcji nośnej drewnianej ściany oderwano deski w celu sprawdzenia czy pożar nie rozprzestrzenia się. W prezbiterium wycięto podłogę na powierzchni umożliwiającej dotarcie do nadpalonych belek i ugaszenia zarzewi. Z kościoła ewakuowano nadpalone wyposażenie w postaci ołtarza, krzeseł, klęcznika, świec, mszału i naczyń liturgicznych. Po przybyciu na miejsce strażaka z kamerą termowizyjną dokładnie sprawdzoną całą konstrukcję kościoła. Przez właz w stropie strażacy weszli na poddasze celem sprawdzenia czy ogień nie przedostał się na konstrukcję dachu - nie przedostał się. Na tym działania zakończono na dozorowaniu pozostał zastęp OSP Krotoszyn.
W wyniku podjętych skutecznych działań ratowniczo
- gaśniczych drewniany kościół został uratowany.
Tekst: mł. bryg. Tomasz Niciejewski

źródło:
http://www.psp.wlkp.pl/?art=5658
Kościół pw Marii Magdaleny w Krotoszynie Kościół pw Marii Magdaleny w Krotoszynie Kościół pw Marii Magdaleny w Krotoszynie
Kościół pw Marii Magdaleny Po Pożarze Foto Galeria Kościół pw Marii Magdaleny Po Pożarze Foto Galeria Kościół pw Marii Magdaleny Po Pożarze Foto Galeria

Kościół pw Marii Magdaleny Po Pożarze
Foto Galeria


Pokaż Miejsca na większej mapie