Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Park Miejski w Krotoszynie

Park Miejski w Krotoszynie
Foto Galeria

Park Miejski w Krotoszynie

Pokaż Miejsca na większej mapie
Pałac Gałeckich w Krotoszynie Foto Galeria
Pałac Gałeckich w Krotoszynie
Park miejski w Krotoszynie został założony w pierwszej Polowie XIX wieku. Nosi ślady założenia regularnego z XVII wieku. Kroniki w 1685r wzmiankują jako miał być to ogród włoski, przekształcony w krajobrazowy około 1819r. Ciekawsze okazy drzewostanu to Klon Tatarski, Paklon, Dęby, Buki, Lipy, Cisy i Wierzby. 
W parku znajdują się dwa stawy z fontannami, w których żyją łabędzie i kaczki, znajdziemy tu również starą studnie zwaną studnią kaźni, zespół pałacowy i plac zabaw dla dzieci. Park obecnie jest miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców Krotoszyna.  

Źródło: Krotoszyn - Informator Turystyczny