Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Krotoszyn 2009

Inscenizacja walk toczonych przez 56 pułk piechoty w obronie Krotoszyna 1 września 1939 roku i nawiązanie do udziału pułku w bitwie nad Bzurą


Pokaż Imprezy na większej mapielokalizacja

Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Krotoszyn 2009
Foto Galeria

Inscenizacja walk toczonych przez 56 pułk piechoty w obronie Krotoszyna 1 września 1939 roku.

W inscenizacji wzięło udział około 80 osób z Wielkopolski należących do WSH”Historica”, SGRH”3 Bastion Grolman”, GR”Salamandra” oraz niezrzeszonych.

Inscenizacja rozpoczęła się od podejścia na pozycje drużyny piechoty wzmocnionej ckm na biedce wz.33. Żołnierze drużyny zajęli się umacnianiem pozycji obronnych, których centralną część stanowił schron ziemno-drewniany dla ckm. Obsługa ckm zajęła wysunięte stanowisku na rozwidleniu dróg. Do pracujących żołnierzy podjechał na „łaziku” d-ca pułku przeprowadzając inspekcję umocnień polowych. Po wykonaniu robót żołnierze zajęli pozycje obronne. Na zwiad wyruszył patrol cyklistów Obrony Narodowej. Po kilku minutach za lasem dało się słyszeć strzały a po krótkiej chwili patrol wrócił z jeńcem oraz zdobytym samochodem niemieckim. Na liniach polskich zapanowała radość. Jeńca i ON odesłano do sztabu. Od strony lasu pojawił się rozpoznawczy samochód pancerny kfz13 ostrożnie poruszający się drogą. Na skrzyżowaniu został powitany ogniem i granatami przez obsługę ckm. Po krótkiej walce samochód wycofał się. Obsługa ckm została wycofana na główną linię obrony do schronu ziemno-drewnianego. W samą porę bo w tym momencie na ich pozycję spadł grad pocisków artyleryjskich. Z lasu wyłoniła się tyraliera piechoty niemieckiej. Na otwartym polu zostaje powitana gęstym ogniem z polskich linii obronnych. Padają zbici i ranni. Wkraczają sanitariusze a Niemcy pośpiesznie się wycofują. Polacy świadomi tego że musi nastąpić silniejszy atak wzmacniają obronę poprzez ściągnięcie działka p-panc. i 2 drużyny, która zajmuje pozycje dla oskrzydlenia następnego ataku nieprzyjaciela. Następuje silny ostrzał artyleryjski w okolicach głównej linii obronnej. Niemcy atakują wszystkimi dostępnymi siłami wraz z samochodem pancernym. Kiedy celnym strzałem zostaje unieruchomiony kfz13 polska piechota podrywa się do ataku na bagnety. Nieprzyjaciel tego nie wytrzymuje i wycofuje się pozostawiając zabitych, rannych i jeńców. Po krótkim pościgu Polacy wracają na linie obronne. Podjeżdża łącznik na motocyklu, który dostarcza rozkaz wycofania się z Krotoszyna wraz z całą Armią „Poznań”. Żołnierze opuszczają pozycje pod osłoną Obrony Narodowej, która stanowi straż tylną. Po opuszczeniu pozycji przez WP ostrożnie z lasu wyłania się patrol niemiecki. Po zameldowaniu o braku sił polskich pozycje są zajmowane przez żołnierzy niemieckich, którzy po chwili ruszają dalej za wycofującym się Wojskiem Polskim.

źródło:
http://img.odkrywca.pl/pokaz_watek.php?id=640617


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impreza nawiązuje do obchodów świąt pułkowych w Krotoszynie w okresie
międzywojennym oraz upamiętnia udział pułku w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939.

56 Pułk Piechoty Wlkp. powstał we Wronkach w marcu 1919 roku z oddziałów powstańczych walczących na zachodnim froncie powstania wielkopolskiego (występował wówczas pod nazwą 2 pułku strzelców wielkopolskich). Od września 1919 do listopada 1920 roku roku pułk wcielony do Wojska Polskiego, w składzie 1. Dywizji Strzelców Wlkp. (a potem 14. Dywizji WP), brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i bitwie warszawskiej. Po zakończeniu działań wojennych, w wyniku zmian organizacyjnych w Wojsku Polskim, 22 sierpnia 1921 roku pułk wszedł w skład 25. Dywizji Piechoty w Kaliszu, a jego stałym garnizonem był odtąd, aż do wybuchu II wojny światowej Krotoszyn. 1 września 1939 roku pułk bronił granicy polsko-niemieckiej (Krotoszyn był wówczas miastem przygranicznym), następnie walczył nad Prosną, brał udział w bitwie nad Bzurą, w Puszczy Kampinoskiej i w obronie Warszawy aż do jej kapitulacji. W rozkazie pożegnalnym gen. J. Rómmla został określony jako „najdzielniejszy z dzielnych” pułków 25. Dywizji Piechoty.

PROGRAM IMPREZY:
05.09. (sobota)
17:00 - Muzeum. Otwarcie dwóch wystaw czasowych:
„Najdzielniejszy z dzielnych... 56 P.P. Wlkp. - Wrzesień 1939”
„Z pól bitewnych II wojny światowej”.
19:00 - Apel Poległych Żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wlkp. w kwaterze
wojskowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Raszkowskiej.

06.09. (niedziela)
10:00 - 20:00 - Błonie. Wystawa sprzętu, uzbrojenia i historycznych
pojazdów wojskowych.
12:15 - Kościół p.w. św. Piotra i Pawła (dawny kościół garnizonowy).
Msza św. w intencji żołnierzy 56 P.P. Wlkp. z udziałem grup rekonstrukcji historycznej i orkiestry
Śląskiego Okręgu Wojskowego.
13:00 -Przemarsz uczestników imprezy z orkiestrą wojskową na miejsce inscenizacji na Błoniach.
13:45 - Błonie. Prezentacja wystawy. Dioramy historyczne:
Wojsko Polskie - wrzesień 1939
Armia Czerwona 1943-45
Armia niemiecka - Wehrmacht 1944-45
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1944-45
15:00 - Błonie. Koncert i musztra paradna orkiestry Śląskiego Okręgu Wojskowego.
15:45 - Błonie. Przegląd grup rekonstrukcji historycznej.
16:00 - Inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Nawiązanie do udziału 56 Pułku Piechoty Wlkp.w bitwie
nad Bzurą (Adamowa Góra).
17:00 - Żołnierski piknik; wojskowa grochówka.

Grupy które wezmą udział w inscenizacji:
Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”,
GRH 7 DAK (Poznań),
Poznańska GRH 'Warta”,
Wielkopolska Grupa Miłośników Historii 'Wiarus',
Grupa Rekonstrukcyjna 'Salamandra',
Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznych,
International Military Historical Association,
GRH „Żelazny Orzeł”,
Grupa 'Pancerni 39'
Muzealna GRH im. 56 P.P. Wlkp. (Krotoszyn),

Organizator: Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury,
Centrum Sportu i Rekreacji w Krotoszynie, Hufiec ZHP w Krotoszynie,
Bractwo Rycerskie „Poczet Wierzbięty z Krotoszyna”, Krotoszyńskie Towarzystwo Kulturalne oraz grupy rekonstrukcyjne.

źródło:http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,swieto-56-pulku-piechoty-wielkopolskiej-krotoszyn-2009,2331
Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Krotoszyn 2009