Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Jaskinia Mroźna


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Jaskinia Mroźna
Foto Galeria

Jaskinia Mroźna
– jaskinia we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej w Tatrach, w masywie Organów, 120 m ponad dnem doliny. Wejście do jaskini znajduje się na wysokości 1100 m n.p.m., a otwór wyjściowy na wysokości 1112 m n.p.m. Całkowita długość jaskini wynosi 560 m.

Opis jaskini

Swoją nazwę zawdzięcza panującej wewnątrz stałej, niskiej temperaturze (6 stopni w skali Celsjusza), powiewom zimnego powietrza, a także białym naciekom na ścianach do złudzenia przypominających szron. Jej szata naciekowa – choć uboga – jest najbogatsza wśród udostępnionych do masowego zwiedzania jaskiń Tatr Polskich. Jaskinia ta jest praktycznie pojedynczym korytarzem i w skali Tatr należy do jaskiń małych. Jest to typowa jaskinia o rozwinięciu poziomym powstała na skutek przepływu wód podziemnych Potoku Kościeliskiego.

Początkowe 8 m to sztuczny korytarz, ale zaraz potem trasa biegnie obok Cmentarzyska Nacieków, a następnie Zwaliska i Białym Chodnikiem doprowadza do Wielkiej Komory długiej na 27 m, wysokiej na 10 m. Dopiero tutaj zaczynają się prawdziwe atrakcje w postaci rzeźby krasowej.

Warto uwagę zwrócić na Zasłonę – brązowa polewę na lewej ścianie zaraz za komorą. Reliktem przeszłości jest Sabałowe Jeziorko powstałe w czasach, gdy dno Doliny znajdowało się mniej więcej na tym poziomie.

Najładniejszą szatę naciekową można zobaczyć w sąsiedniej salce, która kończy Ogórek ze stalagmitami. Wyjście to Komora Wstępna, gdyż od tego miejsca zaczęto eksplorację jaskini.

Historia poznania

Jaskinia została odkryta przez Stefana Zwolińskiego i Tadeusza Zahorskiego w 1934 r. Pierwotnie znano jedynie niewielki odcinek liczący nieco ponad 60 metrów, dopiero po wojnie odkryto główny korytarz. Na początku lat 50. przystosowano ją do ruchu turystycznego i udostępniono zwiedzającym 12 lipca 1953 r. W pierwotnym stanie miała wąskie przejścia i była w znacznej części zamulona. Do 1956 zwiedzanie jaskini odbywało się przy świetle lamp karbidowych, świec i latarek. Po 3-letnim remoncie jaskinię otwarto ponownie już oświetloną elektrycznie.

29 października 2000 r. Jakub Nowak odkrył boczny korytarz jaskini, odgałęziający się w kierunku Jaskini Zimnej. Dzięki temu odkryciu długość Jaskini Mroźnej wzrosła o 60 metrów.

Udostępnianie

Jaskinia jest udostępniona turystycznie od początku maja do końca października. Od 1959 roku oświetlana elektrycznie za pomocą agregatu spalinowego jako jedyna z polskich jaskiń tatrzańskich. Także jako jedyna wymaga zakupu biletu wstępu (obecnie bilet normalny kosztuje 3 zł, a ulgowy 2,50 zł). Zwiedzanie trwa od 20 do 40 minut i rozpoczyna się od otworu północnego położonego 120 metrów nad dnem Doliny Kościeliskiej.

Szlaki turystyczne

Szlak czarny– czarny szlak turystyczny zaczynający się tuż powyżej polany Stare Kościeliska, przy
                         drewnianym mostku. Zaraz za mostkiem Lodowe Źródło. Prowadząca wzdłuż Żlebu pod
                         Wysranki trasa jest jednokierunkowa, po zwiedzeniu jaskini schodzi się innym zejściem, na
                         wprost tzw. Skały Sowy. Dojście do jaskini
– 20-30 min, zwiedzanie jaskini – 20 do 40 min,
                         zejście 10-15 min.

Ÿród³o:http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Mro%C5%BAna
Jaskinia Mroźna

Dolina Kościeliska