Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czermnej


Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czermnej
Foto Galeria

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czermnej

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czermnej

Pierwsza wzmianka o Czermnej pochodzi z 1354r. Natomiast o kościele św. Bartłomieja informuje się dopiero w 1384r. Kościół w XVw uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku walk husyckich, jednak szybko go odbudowano. W XVIIIw za czasów ks. Wacława Tomaszka, stworzono Kaplice Czaszek. Ostatni remont dokonano w latach 2000-2003. Czermna doświadczyła również bolesnych skutków innych wojen np. Wojny Trzydziestoletniej 1618-1648, dwóch Wojen Śląskich 1740-1742 i 1744-1745, oraz Wojny Siedmioletniej 1756-1763. Pomimo, że nie przechodziła tędy nigdy linia frontu, to przechodziły i stacjonowały wojska walczących stron austriackie, pruskie, szwedzkie i najemne. Po tych wojskach poza brakami w spiżarniach i domowych majątkach często zostawały zarazy. W czasie wojen napoleońskich w 1813r na plebanii w Czermnej rezydował przez 10 dni król pruski Wilhelm III. W kościele św. Bartłomieja szczególnie czczona jest Matka Boża Dobrej Rady i Mądrości Serca. Jest tu również późnogotycka dzwonnica z 1603r. Ma ona typowy obronny charakter. Dzwonnic tego typu jest więcej na czeskim pograniczu, jednak ta jest najstarsza.

Tekst na podstawie
źródła:
www.czermna.pl/

Kaplica Czaszek w Czermnej
Kaplica Czaszek w Czermnej