Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół św. Marcelina i Mauzoleum Raczyńskich
w Rogalinie

Kościół św. Marcelina i Mauzoleum Raczyńskich
w Rogalinie
Foto Galeria

Kościół św. Marcelina - Mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie
wybudowano w latach 1817-1820 na polecenie Hr. Edwarda Raczyńskiego (patron Św. Marcelin - papież i męczennik, który za panowania Dioklecjana w roku 304 n.e. został ścięty za wiarę).
  Na frontonie świątyni jest umieszczony napis: DIVO MARCELINO. Edward Raczyński w ten sposób uczcił ciotecznego kuzyna Marcelego Lubomirskiego, żołnierza napoleońskiego, poległego w 1807 r. podczas oblężenia Sandomierza.
Architektonicznym pierwowzorem dla tej budowli była świątynia rzymska, zwana maison carree, z I w. p.n.e. w Nimes, we Francji.
  Fronton świątyni zdobią kolumny, a elewacje boczne półkolumny w porządku korynckim, w tzw. układzie „pseudoperipteros” (peripteros - z łac. otoczony jednym rzędem kolumn). Żeliwne elementy świątyni - bazy i kapitele kolumn, fryz, posągi lwów i antaby na drzwiach zostały odlane przez Hr. Raczyńskiego. Świątynia podzielona jest na dwie kondygnacje. Górna o dekoracji klasycystycznej pełniła funkcję kaplicy pałacowej, a obecnie jest jako kościół parafialny, dolna jako mauzoleum. W górnej części świątyni ołtarz główny został wykonany i ufundowany w 1832 r. Mozaikowe antepedium to dzieło Franciszka Lanciego. Jest wykonane z takiego samego materiału jak antepedium znajdujące się w Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej. Fryz, który otacza wnętrze świątyni, przedstawia orły zwrócone parami ku sobie z rozpiętą girlandą. Motyw ten ma na celu podkreślić bohaterskiego ducha Marcelego Lubomirskiego. Po lewej stronie drzwi głównych, na ścianie znajduje się płaskorzeźba z białego marmuru z 1880 r. przedstawiająca Marię z Krasińskich Raczyńską, pierwszą żonę Edwarda Aleksandra, z dwojgiem dzieci.
   W dolnej części świątyni - mauzoleum znajdują się trzy sarkofagi, w których pochowani są: Prezydent Hr. Edward Raczyński, Konstancja i Roger Raczyńscy. Ponadto na ścianach mauzoleum znajdują się tablice nagrobne, m.in. tablica, za którą spoczywa serce Hr. Edwarda Raczyńskiego fundatora tej świątyni.

źródło; http://www.parafiarogalin.pl/index.php?page=historia
Kościół św. Marcelina i Mauzoleum Raczyńskich

Pokaż Miejsca na większej mapie
Dęby w Rogalinie

Dęby w Rogalinie

Pałac w Rogalinie

Pa³ac w Rogalinie