Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zamek Krzyżacki w Malborku

Zamek Krzyżacki w Malborku - Z Zewnątrz Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Zamek Krzyżacki w Malborku
Przybywamy do Malborka i po pozostawieniu pojazdu na pobliskim parkingu ruszamy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich zamków. Do Krzyżackiego Zamku w Malborku idziemy pieszą kładką rozpiętą nad rzeką Nogat. Z cienkiej kładki rozciąga się  niebagatelny widok na piękny i niezwykły zamek. Przed przekroczeniem zamkowych murów udajemy się do kasy by zakupić bilety. Bilety dostępne są w wielu opcjach, np. zwiedzanie z przewodnikiem, z audio przewodnikiem by móc zwiedzać we własnym tempie lub bez przewodnika. Po zdecydowaniu się na opcję biletową ruszyliśmy zwiedzać krzyżackie zamczysko. Jako, że wybraliśmy zwiedzanie z przewodnikiem, to też podążaliśmy przez zamkowe korytarze wsłuchując się w ciekawe historie opowiadane przez dobrze przygotowanego przewodnika. Zwiedzanie zaczęliśmy od zamku średniego i jego sal. Zobaczyliśmy tam min. wielki refektarz, kuchnię, pomysłowy system zamkowego ogrzewania, piwnice zamkowe oraz wiele innych ciekawych sal. Kolejno zwiedzaliśmy zbrojownię oraz niezwykle piękną wystawę bursztynów, by po krótkiej przerwie udać się na podbój zamku wysokiego. Za wielka bramą znajdowało się wejście do Zamku Wysokiego, a w nim zobaczyliśmy, po za licznymi komnatami, niezwykły kościół zamkowy noszący ślady zniszczeń powstałych w wyniku działań wojennych II wojny światowej, ciekawą studnię zamkową, po za tym kapitularz, izbę konwentu oraz dormitorium. Z zamku wysokiego mogliśmy wejść na wierzę, z której rozciągał się niesamowity widok na zamek, miasto Malbork oraz jego okolice. Po zwiedzeniu zamku wysokiego udaliśmy się na tarasy zamkowe. Znaleźliśmy tam cmentarz, lapidarium, ogród oraz młyn zamkowy. Czas zwiedzania z przewodnikiem to około 3-4 godziny. Nie sposób mi wymienić wszystkich pomieszczeń i czekających na nas zamkowych atrakcji . Na pewno z całą pewnością mogę uznać, że całodniowa wizyta na Zamku Krzyżackim w Malborku nie była czasem straconym, lecz wykorzystanym w pełni. Zapoznaliśmy się z kulturą i obyczajami Krzyżaków, poznaliśmy kawał historii tych ziem oraz zobaczyliśmy niezwykły kunszt budowniczy w ogromie zamkowych murów jak i kunszt rzeźbiarski i malarski w pięknie wykończonych zamkowych komnatach. Na koniec zwiedzania polecam przejść zamek dookoła, gdyż w ten sposób zobaczymy jego piękno oraz ogrom w całej krasie.
autor:Zdrach
       

Rys Historyczny Zamku Krzyżackiego w Malborku
Za czasów krzyżackich 14 września 1309 roku wielki mistrz Zakonu Siegfried von Feuchtwangen przenosi swój urząd do Malborka, tym samym zamek stał się stolicą jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku. Rozpoczęto czterdziestoletnią rozbudowę przekształcając min. dom konwentualny w otoczony głębokimi fosami i kilkoma pierścieniami murów silnie umocniony Zamek Wysoki. Przebudowano także podzamcze. W XIV i pierwszej połowie XV wieku rozbudowano Zamek Niski. Na jego obszarze umieszczono wielką zbrojownię, spichlerz oraz szereg budynków gospodarczych.

W czasach polskich, które rozpoczęły się w trakcie wojny trzynastoletniej, kiedy to w czerwcu 1457 roku Malbork zajęły wojska polskie, zamkowymi zarządcami stali się starosta królewski oraz podległy mu burgrabia. Zmieniło się zatem przeznaczenie niektórych zamkowych pomieszczeń np. Zamek Wysoki przestał być klasztorem i stał się gospodarczym zapleczem twierdzy. W zamku średnim zamieszkali urzędnicy i załoga wojskowa, a przedzamcze adaptowano dla potrzeb militarnych. Niestety w wyniku tych zmian tak pielęgnowany i modernizowany przez krzyżaków zespół zamkowy zaczął być zaniedbywany, gdyż  polskim zarządcą brakowało pieniędzy na jego utrzymanie. Nastał czas wojen szwedzkich, jednak nie poczynił zniszczeń na zamku. Kolejna ważna data to maj 1644 roku kiedy to doszło do przypadkowego podpalenia dachów Zamku Wysokiego.

Kolejni rezydenci zamku to wojska pruskie. Zajmują oni Malbork we wrześniu 1772 roku. Na swoją kwaterę obierają Zamek Wysoki, jednak liczne wojska potrzebują więcej miejsca więc zaczyna się rozbudowa. W ramach przebudowy zamurowano krużganki i wykuto bramę w skrzydle południowym w stronę miasta. W Wielkim Refektarzu na Zamku Średnim, urządzono salę musztry konnej oraz powiększono portal główny oraz zamurowano część okien. Wkrótce w Pałacu Wielkich Mistrzów zamontowano przędzalnię bawełny oraz urządzono mieszkania dla tkaczy i szyprów rzecznych. Niestety był to początek blisko dwudziestoletnich prac budowlano-rozbiórkowych na zamku. Zamek niszczał i był wielokrotnie przebudowywany.

Oddech dla zamkowych murów nastąpił po wycofaniu się z miasta wojsk napoleońskich, wtedy to nastał czas wielkiej odbudowy. Ważna data dla tego okresu to 1816 rok, powołuje się wtedy Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku. Rozpoczęto od przebudowy wschodniej elewacji Pałacu Wielkich Mistrzów, przebudowano klatkę schodową i zrekonstruowano przypałacową kaplicę św. Katarzyny. Potem dokonano rekonstrukcji zachodniej części Zamku Średniego. Później w Refektarzach Letnim i Zimowym zamontowano nowe witraże przedstawiające sceny z dziejów Zakonu, ponadto w Wielkim Refektarzu odkuto zamurowane okna. Znamienne było, że w latach 1868-69 zamek przebadał tajny radca budowlany Hermann Blankenstein. Jego praca oraz uroczystości z okazji stulecia powrotu Prus Zachodnich do Królestwa Pruskiego, jakie odbyły się w Malborku we wrześniu 1872 roku, spowodowały wśród niemieckich historyków sztuki falę fascynacji i zainteresowania dawną stolicą Zakonu. W 1881 roku rząd zdecydował o rozpoczęciu odbu­dowy kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim. Wkrótce rozpoczęto z rozmachem i niezwykłą sumiennością prace budowlano-konserwatorskie. Prace te finansowane były głównie z budżetu państwa pruskiego. Wsparcia finansowego udzielił także Wilhelm II Hohenzollern oraz Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Malborka. W ramach prac udało się do 1900 roku odbudować i odrestaurować na Zamku Wysokim kościół Najświętszej Marii Panny, kaplicę św. Anny, Kapitularz, Kuchnię, Jadalnię i Świetlicę konwentu. Na Zamku Średnim do 1918 roku odbudowano i odrestaurowano kaplicę św. Bartłomieja, Wielką Komturię, Infirmerie oraz Wielki Refektarz. W 1922 roku zakończono odbudowę kaplicy św. Katarzyny, a w 1926 zrekonstruowano mury i wieże bollwerku Plauena, w 1931 roku dokończono prace przy Bramie Nowej. Zespół zamkowy wyposażono w liczne neogotyckie meble oraz inne sprzęty. W okresie międzywojennym pełnił on funkcję muzeum. Placówka szczyciła się zbiorami militariów, kolekcją numizmatów, zbiorami rzeźby gotyckiej, a archiwum w Wieży Kleszej przechowywało szereg cennych dokumentów.

Wkrótce nastały czasy III Rzeszy i pierwszego maja 1933 roku na wieży głównej zawisła flaga III Rzeszy. Zamek upodobali sobie wysocy funkcjonariusze partii nazistowskiej. Oni to organizowali w murach liczne uroczystości. Były nawet plany budowy wielkiego amfiteatru po wschodniej stronie zamku. W dniu 1 września 1939 roku w Wielkim Refektarzu gauleiter Forster uroczyście ogłosił powrót do Niemiec terenów położonych na lewym brzegu dolnej Wisły a tym samym odtworzenie prowincji Prusy Zachodnie w jej dawnych granicach. Podczas trwania II wojny Wielki Refektarz był świadkiem powitania Banderii Prutenorum – kopii chorągwi krzyżackich zabranych z krakowskiego Wawelu w maju 1940 roku oraz licznych ślubowań młodzieży wstępującej do Hitlerjugend, a także przysiąg wojskowych żołnierzy wyruszających na front wschodni. Niestety pod koniec wojny zamek bardzo ucierpiał. Już w 1941 roku rozpoczęto zabezpieczanie kompleksu przed skutkami nalotów bombowych. We wrześniu 1944 roku wykonano gipsowy odlew Madonny z kościoła Najświętszej Marii Panny i zdemontowano wszystkie witraże z tej świątyni. Nastał niefortunny dla zamku rok 1945, kiedy to w wyniku ciężkich walk Grupy Bojowej Marienburg z jednostkami 2 Rosyjskiej Armii Uderzeniowej, zniszczeniu uległo blisko 80 procent zabudowy Starego Miasta oraz poważnie uszkodzone zostały wschodnie partie zespołu zamkowego. Na zamku zniszczono prezbiterium kościoła Najświętszej Marii Panny z mozaikową figurą Marii z Dzieciątkiem, wieżę główną, skrzydło wschodnie Zamku Średniego oraz zabudowę Przedzamcza, a 8 marca wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły w powietrze mosty na Nogacie.

W czasach powojennych, do końca lat czterdziestych, systematycznie wyburzano pozostałości zabudowy Starego Miasta, a zrujnowany zamek przez pierwszych pięć powojennych lat pozostawał w gestii Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zaczęto prowadzić prace porządkowe, rozminowano teren oraz naprawiono bramy, ponadto naprawiono dużą część dachów. Kolejny zarządca zamku to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Ta instytucja również prowadziła tylko doraźne prace zabezpieczające. Pod koniec lat pięćdziesiątych ochroną zabytku stał się Społeczny Komitet Odbudowy Zamku, utworzony przez miejscowych działaczy kulturalnych. W wyniku tego prace remontowe nabrały tempa, a Komitet podjął gro starań o zorganizowanie w zamku instytucji muzealnej.
Od 1961 roku jest siedzibą Muzeum Zamkowego, a w 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku zapisano na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Dziś zamek jest odbudowany. W zamkowych murach działa muzeum, a cały kompleks jest udostępniony dla zwiedzających. Nie wszystko jednak odrestaurowane więc prace remontowe i konserwatorskie trwają nadal.
 
Rys historyczny na podstawie www.zamek.malbork.plZamek Krzyżacki w Malborku - Wewnątrz Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku - Wewnątrz
Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku
Kościół Zamkowy pw NMP
Foto Galeria

Kościół Zamkowy pw NMP

Zamek Krzyżacki w Malborku
Piwnice Zamkowe
Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku - Piwnice Zamkowe Foto Galeria
Zamek Krzyżacki w Malborku - Widok z Wieży Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku
Widok z Wieży
Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku
Zbrojownia
Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku - Zbrojownia Foto Galeria
Zamek Krzyżacki w Malborku - Wystawa Skarby z Bursztynu Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku
Wystawa Skarby z Bursztynu
Foto Galeria

Zamek Krzyżacki w Malborku zdjęcia, Zamek w malborku z zewnatrz zdjęcia, Fotorelacja ze zwiedzania Zamku w Malborku

Zamek Krzyżacki w Malborku - Z Zewnątrz Foto Galeria 2017