Zamek Gryf

Zamek Gryf
Foto Galeria

Zamek Gryf

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Zamek Gryf
We wsi Proszówka, na powulkanicznym wzgórzu wznoszą się ruiny zamku Gryf. Zamek, na miejscu dawnego grodu Bobrzan, wybudował w XIII wieku książę głogowski Konrad. Obiekt znajdował się w rekach książąt Świdnickich do końca XIV wieku, później wszedł w posiadanie króla czeskiego Wacława IV. Kolejni właściciele to ród Schaffgotschów, który objął zamek w 1419 roku, a który pozostał w ich rękach do 1798 r. Warownia dwukrotnie była oblegana przez Szwedów. Za pierwszym razem  w roku 1639 zamek obronił się, niestety uległ i został zdobyty w 1645 roku. Sto lat później zajęły go wojska pruskie, które do1778 roku przekształciły go w silną twierdzę. Od 1799 roku następuje dewastacja zamku. Zostaje on częściowo rozebrany na materiał do budowy folwarku. Pozostaje on w ruinie do dnia dzisiejszego. Jest on również własnością prywatną i nie ma do niego wstępu dla turystów.
Tekst na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Gryf
Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com