Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Starym Grodzie


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja

Pałac w Starym Grodzie
Foto Galeria

Znajdziemy tu zrujnowany dwór z 1 połowy XIX w. otoczony parkiem.
Pałac w Starym Grodzie