Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Kromolicach

Pałac w Kromolicach Foto Galeria 2010

Własność Józefa Modlibowskiego, potomka rodziny z Modlibowic-Modlibowskich, herbu Dryja. Kromolice należały do rodziny Modlibowskich od roku 1600 i przechodziły drogą spadku z generacji na generację. Pałac w Kromolicach budował w roku 1860 ówczesny właściciel Stanisław Modlibowski. Z wybitnych i zasłużonych dla kraju mężów mieszkali w Kromolicach: Stanisław Modlibowski, cześnik wschowski, poznański sędzia kapturny w roku 1697, Kasper Modlibowski, kasztelan międyrzecki i senator, który dnia 14 lipca 1736 r. objął kasztelanię, Walenty Modlibowski, szambelan króla Stanisława Augusta. Pałac w bardzo złym stanie.

Ÿród³o:http://www.miplo.pl/?ord=3&dir=0&c=12&cn=31&cookiesend=1&pr=9&di=51
Pałac w Kromolicach

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Pałac w Kromolicach

Pałac w Kromolicach Foto Galeria 2018

Pałac w Kromolicach

Pałac w Kromolicach Foto Galeria 2017