Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Grzybowie


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
Pałac w Grzybowie
Foto Galeria

Wieś należała w XV w. do rodziny Grzybowskich, od XVIII w. do Trąpczyńskich, Błociszewskich i Lutomskich. Dwór zbudowany został w pierwszej połowie XIX w., na przełomie XIX i XX w. przebudowany w formach eklektycznych przez ówczesnych właścicieli – Lutomskich. W elewacji frontowej portyk: cztery kolumny korynckie wspierające taras części centralnej, piętrowej. Przed dworem kopia rzeźby Światowida wykonana w latach trzydziestych XX w. Obecnie stanowi własność prywatną.   
Dwór eklektyczny zbudowany w I poł. XIX w., przebudowany na przełomie XIX i XX w. Parterowy z gankiem o czterech kolumnach, dźwigających taras pierwszego piętra, nad którym obszerna wystawka.
Przy dworze park (pow. 0,9 ha) z XIX w.

Ÿród³o;http://wrzesnia.w.interia.pl/okolice/okolice.htm
Pałac w Grzybowie