Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Piotrkowicach (niem. Gross Peterwitz )


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
Pałac Piotrkowice
Foto Galeria 2008

Pałac Piotrkowice (niem. Gross Peterwitz ) 
Jeden z najpiękniejszych pałaców na Dolnym Śląsku. Mimo prostej bryły zachwyca niezwykle bogatą dekoracją elewacji. Wzniesiony około 1693 roku dla Anny Marii von Maltzan. Być może wykorzystano mury wcześniejszego dworu. Restaurowany w XIX wieku został zdewastowany po 1945 roku. Obecnie jest własnością prywatną, jednak stoi opuszczony i niszczeje. Wokół piękny park.

Ÿród³o:http://zabytkidolnegoslaska.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=277:piotrkowice&catid=27:paace-i-dwory&Itemid=58
Pałac w Piotrkowicach