Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Miliczu


Pokaż Zamki i Pałace na większej mapielokalizacja
Pałac w Miliczu
Foto Galeria 2007

Klasycystyczny pałac w Miliczu został wzniesiony w latach 1797-98 dla Joachima Karola Maltzana wg projektu Karola Geisslera. Jest to budowla dwukondygnacyjna, na symetrycznym założeniu z wyodrębnioną częścią centralną, w której znajduje się tzw. sala rycerska, sklepiona kopułą zwieńczoną wysmukłym bębnem. Oś główną fasady akcentuje klasycystyczny portyk, na którego czterech kolumnach spoczywa trójkątny tympanon. Boczne ryzality na zakończeniach fasady również wieńczą trójkątne tympanony i blaszane kopuły. Od strony ogrodowej centralne wejście do pałacu przykrywa również trójkątny tympanon, wsparty na czterech kolumnach. Przed pałacem znajduje się dziedziniec honorowy do którego prowadzi brama z pseudoklasycystycznymi rzeźbami. W 1910 roku dobudowano południowe skrzydło, w którym znajdował się dawny dom zajezdny, a obecnie Zespół Szkół Leśnych. Rezydencja  jest otoczona pięknym parkiem krajobrazowym. Rodzina Maltzanów mieszkała w pałacu do 1945 roku. Po wojnie niezniszczony pałac był użytkowany przez wiele instytucji. W latach 1959-63 był siedzibą Leśnego Ośrodka Szkoleniowego, a od 1963 roku jest siedzibą Technikum Leśnego, następnie Zespołu Szkół Leśnych, a obecnie Zespołu Szkół Przyrodniczych.
      Milicz jest położony 24 km na południe od Krotoszyna, przy drodze nr.15 do Trzebnicy. Pałac znajduje się w północno-zachodniej części miasta, po prawej stronie drogi. Obok pałacy znajdują się ruiny średniowiecznego zamku.

Ÿród³o:http://www.rotmanka.com/zamki/index.php?option=com_content&task=view&id=598

Pałac w Miliczu
Foto Galeria 2006

Pałac w Miliczu Foto Galeria 2017

Pałac w Miliczu
Foto Galeria 2017, 2019