Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac Lenno
we Wleniu

Pałac Lenno – Wleń
Foto Galeria 2012

Pałac Lenno – Wleń
Na wygasłym wulkanie, u stup średniowiecznych ruin zamku nieopodal miasta Wleń znajduje się urokliwy pałac. 7 września 1646 zamek Wleń został wysadzony. Pozostałe szczątki, pobliscy mieszkańcy wykorzystali na potrzeby budowy okolicznych gospodarstw. W 1653 roku pułkownik armii króla Ludwika XIII Adam von Koulhaus nabył dobra zamkowe. Wkrótce na podzamczu rozpoczął wznoszenie pałacu. Dziesięć lat później, rok po zakończeniu budowy kościoła św. Jadwigi, zmarł Adam von Koulhaus, a majątek przeszedł w ręce wdowy Anny Urszuli oraz synów.  Kolejnym właścicielem był, od 18 marca 1741, Andreas Wilhelm von Grunfeld i Guttenstädten, wraz z rodziną. W 1813 roku Lenno stało się siedzibą stacjonujących tu wojsk Napoleona. Po wojskach napoleońskich w 1842 majątek nabył Henryk von Haugwitz. Majątek pozostał w rekach  Haugwitzów do końca II wojny światowej. Pod koniec II wojny światowej w pałacu umieszczono sztab frontu, a jago komendantem był kapitan rezerwy von Haugwitz. Niestety pałac mocno ucierpiał po 1945 roku. W okresie powojennym wiele cennych elementów wyposażenia zostało zrabowane przez stacjonujące tu wojska Armii Czerwonej. W latach 1947-1950 umieszczono tu dwuletnie Liceum Hodowlane. Potem pałac i przyległe zabudowania należały do "Konsumów" MSW, które w 1960 r. przekazały całość na rzecz PGR Winogóra. W 1964 roku utworzono tu oddział szpitalny dla osób przewlekle chorych, Sanatorium PKP we Wleniu. Po PKP w 1987 roku kompleks przeszedł w ręce Poczty Polskiej, która przeprowadza niewielki remont, jednak pocztowcy w 1991 roku opuścili to miejsce i od tej pory pałac popadał w ruinę. Od 2000 roku pałac nabył Luk Vanhauwaert z pochodzenia Flamand, który odremontował zabudowania i zadbał o przyległy park i ogród. Co roku organizuje tu Europejskie Dni Dziedzictwa i Kultury. W pałacu mieści się stylowa kawiarenka, a w przyległych zabudowaniach jest możliwość wynajmu pokoi. 
Tekst na podstawie www.wlen.org.pl/atrakcje/lenno.html
Pałac Lenno – Wleń

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Kościół p.w. św. Jadwigi we Wleniu
Kościół p.w. św. Jadwigi we Wleniu
Zamek Wleń
Zamek Wleń
Pałac Lenno – Wleń

Pałac Lenno – Wleń
Foto Galeria 2020