Pałac w Bobrowie

Pałac w Bobrowie
Foto Galeria

Pałac w Bobrowie
W 1450 najprawdopodobniej stała tu murowana wieża strażnicza. Obiekt ten pełnił funkcję przeprawy przez Bóbr. W II połowie XV wieku majątek należał do rodziny Schaffgotschów. Po nich na przełomie XVI i XVII wieku właścicielem został Nickel von Zedlitz. Rozbudował on i przebudował kamienny dwór, który sprzedał Annie von Nostitz. Przez lata dwór i majątek  przechodził w kolejne ręce m.in. zakonu jezuickiego z Jeleniej Góry, Schaffgotschów, Daniela von Buchs, hrabiego Rothkirch, Ernestyna von Köckritz. Pod koniec XIX wieku właściciel Hans Rudolf von Decker gruntownie przebudował dwór. W pałacu do II wojny światowej znajdował się ośrodek szkoleniowy SA. Po II wojnie światowej pałac przejęła Armia Radziecka. Potem mieścił się tu ośrodek dla uchodźców politycznych z Grecji, dom poprawczy, ośrodek kolonijny, PGR, SKR, Inspektorat OC z Jeleniej Góry. Pałac opustoszał w końcu lat 60 XX wieku i popadł w ruinę. Obecnie jest bardzo wolno remontowany i jest własnością prywatną.
tekst na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Wojanowie-Bobrowie
Pałac w Bobrowie

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com