Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylkoKraków
Wycieczka 1 Dzieñ

Zamek Królewski na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

Królewska Katedra na Wawelu Królewska Katedra na Wawelu Królewska Katedra na Wawelu

Królewska Katedra na Wawelu

Smok Wawelski Smok Wawelski Smok Wawelski
Groby Królewskie na Wawelu Groby Królewskie na Wawelu Groby Królewskie na Wawelu

Okno papieskie w Krakowie

Okno papieskie w Krakowie Okno papieskie w Krakowie Okno papieskie w Krakowie
Bazylika Mariacka w Krakowie Bazylika Mariacka w Krakowie Bazylika Mariacka w Krakowie

Bazylika Mariacka w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie Stare Miasto w Krakowie Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie

Dzwon Zygmunta Dzwon Zygmunta Dzwon Zygmunta

Dzwon Zygmunta

Groby Królewskie na Wawelu

Widok z wieży Katedry na Wawelu Widok z wieży Katedry na Wawelu Widok z wieży Katedry na Wawelu

Widok z wieży Katedry na Wawelu

Mury miejskie w Krakowie Mury miejskie w Krakowie Mury miejskie w Krakowie

Smok Wawelski

Mury miejskie w Krakowie