Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylkoK³odzko i Srebrna Góra Wycieczka 1 Dzieñ

Twierdza Kłodzka Twierdza Kłodzka Twierdza Kłodzka

Twierdza Kłodzka

Trasa 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku Trasa 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku Trasa 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku

Trasa 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku

Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Twierdza Srebrna Góra