Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylkoW Podziemiach Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Pniewo i Pz.W.717

Pętla Nietoperska i Pz.W. 724

Pętla Boryszyńska

Pz.W.766

Pz.W.778

Pz.W.716