Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Warszawa i Zamek w Czersku Wycieczka 2 Dni

Dzień 1 - Przyjazd Do Warszawy 8:00 Nocleg w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie
Warszawa Stare Miasto

Zamek Królewski w Warszawie

Warszawa Stare Miasto

Pałac Kultury i Nauki
Pałac w Wilanowie

Pałac w Wilanowie

Pałac Kultury i Nauki

Ogród Saski

Ogród Saski
Grób Nieznanego Żołnierza

Grób Nieznanego Żołnierza

Sejm RP

Sejm RP

Pawiak

Pawiak

Pałac Prezydencki w Warszawie

Pałac Prezydencki w Warszawie

Pałac Łazienkowski
Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Pałac Łazienkowski

Dzieñ 2

Zamek Czersk