Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Atrakcje w Giżycku

Giżycko to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, znajdujące się w powiecie giżyckim. Znajduje się ono również w obrębie Mazur, a także leży w pobliżu jezior Niegocin i Kisajno, a właściwie znajduje się pomiędzy tymi jeziorami. Miasto to jest nazywane również nieoficjalnie jako stolica żeglarstwa w Polsce. Stanowi główny port wśród tych, które znajdują się na szlaku wielkich jezior mazurskich. Miasto to jest również bardzo popularnym wśród turystów i chętnie przez nich odwiedzanym ośrodkiem wypoczynkowym i turystycznym. Giżycko ulokowane zostało jako miasto na początku XVII wieku. Giżycko leży w centralnej części Pojezierza Mazurskiego i znajduje się w obrębie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Ciekawym faktem jest również to, że miasto w części znajduje się na tzw. Wyspie Giżyckiej. Miasto to cechuje się przede wszystkim dużym znaczeniem hydrografii. Miasto otaczają różnego rodzaju wody, głownie jeziora, ale także inne, mniejsze cieki wodne. Jest to miasto bardzo znane i chętnie odwiedzane przez turystów. Nic dziwnego, w końcu znajduje się tu nie tylko bardzo dużo różnych zabytków kultury, ale również istnieje wiele atrakcji, które związane są na przykład z obecnością naturalnych zbiorników wodnych i pięknych miejsc, które stworzone zostały przez naturę.

Atrakcje turystyczne, piękne i ciekawe miejsca oraz zabytki kultury

Do największych atrakcji tego miejsca zaliczyć można oczywiście jeziora, jak na przykład jezioro Niegocin. Jest to jezioro morenowe, które jest trzecie pod względem wielkości w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to jezioro wytopiskowe typu morenowego, sielawowego. Zbiornik ten ma bardzo zróżnicowane dno o nieregularnej głębokości. Ma wiele zagłębień oraz płycizn w różnych miejscach. Jego brzegi są w większości niskie, a linia brzegowa jest dobrze rozwinięta. Dominuje tu roślinność wynurzona, jak na przykład trzcina pospolita. Od północy jezioro to łączy się z jeziorem Kisajno. Jest to świetne miejsce dla turystów, zwłaszcza tych, którzy uprawiają żeglugę turystyczną. Należy mieć jednak na uwadze, że nie ma tam dzikich zakątków, w których można zrobić biwak. Latem można urządzać tam jednak m. in. regaty a zimą dobrze odnaleźć mogą się tam miłośnicy bojerów. Na tym jeziorze znajduje się również szlak rejsów statków wycieczkowych. Warto nadmienić, że znajduje się tu również plaża, port Żeglugi Mazurskiej, a także kąpielisko.

Będąc w Giżycku, oprócz pobytów nad jeziorami warto wybrać się również na zwiedzanie miasta, które jest pełne pięknych zabytków. Jednym z nich jest z pewnością Kościół ewangelicki w Giżycku. Jest to budowla, która pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Pierwszy ewangelicki kościół w tym mieście, który został wybudowany w czasach Reformacji. Po tym czasie wielokrotnie dochodziło do zniszczeń i odbudowania budowli. Tę budowlę ukończono ostatecznie w 1827 roku. Kościół został wybudowany na planie prostokąta jako budowla halowa, która została pokryta dachem dwuspadowym. Pod koniec XIX wieku natomiast budowla przebudowana została w stylu neoklasycystycznym. Działania te obejmowały m. in. powiększenie okien czy dobudowanie apsydy i zakrystii. Pojawiła się także nowa ambona.

Ciekawym elementem zabudowania tego miasta jest również niewątpliwie most obrotowy, który znajduje się nad Kanałem Łuczańskim. Jest to zabytek techniki pochodzący z samego końca XIX wieku. Przez wzgląd na swoją oryginalną konstrukcję stanowi on ewenement na skalę nie tylko Polski, ale i Europy, w której znajduje się łącznie tylko kilka tego typu mostów. Dla turystów zwłaszcza atrakcyjne jest to, kiedy most jest otwierany lub zamykany. Całe przęsło tego mostu może obrócić się w bok o 90 stopni, a także jest ustawiany równolegle do nabrzeża. Most ten został wysadzony w czasie wojny, a po niej został odbudowany. Oryginalny mechanizm tego mostu pozwalał na to, by był on otwierany przez tylko jednego operatora. Następnie został wyposażony w napęd elektryczny.

Ciekawym zabytkiem architektury sakralnej jest również z pewnością Cerkiew św. Anny w Giżycku. Jest to prawosławna cerkiew parafialna. Jest to świątynia, która znajduje się w kaplicy ewangelickiej, pochodzącej z końca XIX wieku, która następnie została rozbudowana w latach 80. XX wieku. Budynek ten powstał na planie prostokąta. Jest on murowany, został otynkowany na szary kolor, a także zakończony został półkolistą absydą. Dach tej budowli jest dwuspadowy, a także pokryty jest dachówką, a na nim znajduje się sygnaturka w stylu neobarokowym, która kryta jest blachą, a także zwieńczona została chorągiewką i krzyżem. Od strony frontu znajduje się także mały przedsionek, który ozdobiony został niewielką, cebulastą kopułką, na którym widoczny jest krzyż o ośmiu ramionach. Znajdujące się tam okna są niedużo, a także posiadają półkoliste łuki. Wewnątrz znajduje się natomiast wyposażenie cerkiewne z czasów współczesnych.

Więcej ciekawych miejsc i atrakcji w mieście Giżycko, znajdziecie na stronie podroztrwa.pl