Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Schron Piechoty NS 84 Voda Nachod - Czechy

Schron N-S 84 - Nachod
Foto Galeria

Schron Piechoty NS 84 Voda Nachod Czechy

Pokaż Militaria na większej mapie
Schron N-S 84 Lom Nachod
jest bunkrem przeciwpiechotnym i stanowi cześć większego kompleksu umocnień Czechosłowackich budowanych przed II wojną światową. Znajdziemy w nim muzeum umocnień czechosłowackich.
autor:Zdrach