Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4) Foto Galeria

Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4)
Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w ustce (BRU nr4)
Odwiedzone przeze mnie obiekty to budowle znajdujące się na zachód od portu wzdłuż ulicy Westerplatte. W skład batalionowego rejonu
umocnionego nr 4 (BRU 4) w ustce wchodziło około 100 obiektów. Obiekty te to głównie stanowiska karabinów maszynowych, dział i moździerzy. W
żelbetonowym gąszczu znajdują się również punkty medyczne, kryjówki dla sprzętu i ludzi, batalionowe i kompanijne punkty amunicyjne, stanowiska
obserwacyjne i stanowiska dowodzenia.
Autor:zdrach

Polecam książkę "Twierdza Ustka - bunkry i ciekawostki militarne" Marcin Baranowski wydawnictwo Rewa znajdziemy tam lokalizacje
GPS
obiektów w Ustce.

Utrzymujące sięnapięcie w sytuacji międzynarodowej, zimna wojna i wojna w Korei
oraz wzrost liczby prób z bronią jądrową spowodowały, że w przeciągu trzech lat zbudowano dziewięć batalionowych i sześć kompanijnych rejonów
umocnionych. Oprócz budowy i rozbudowy oraz przygotowań do obrony BRU i KRU, brygady przeciwdesantowe wyznaczały część żołnierzy do ich
ochrony.

20 maja 1952 r. (w dyrektywie 00064/oper.) minister obrony narodowej zarządził wzmocnienie niektórych odcinków wybrzeża morskiego systemem
fortyfikacji polowych i przygotowanie ich do obrony przeciwdesantowej. Umocnienia te, zgodnie z decyzją ministra, miały być budowane w
następujących rejonach wybrzeża: wejście do portu gdańskiego (Westerplatte), Półwysep Helski, wejście do Zatoki Szczecińskiej, w okolicach
Dziwnowa i Świnoujścia oraz przy wszystkich stanowiskach ogniowych baterii artylerii stałej MW. Batalionowe rejony umocnione (BRU) miały być
zbudowane na odcinkach wybrzeża: Dąbek- Łeba, jezioro (jez.) Gardno - jez. Wicko, jez. Kopań - jez. Bukowo, jez. Jamno - jez.Resko, Mrzeżyno -
Dziwnów, Dziwnów - Świnoujście. Rozpoznanie tych rejonów oraz przygotowanie planów wykonania i odpowiedniego urządzenia umocnień należało
do obowiązków Dowództwa OW II i podległych mu brygad przeciwdesantowych. Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych WP otrzymało zadanie
przygotowania jednego typowego BRU, który miał stanowić podstawę do przeprowadzenia pozostałych prac. Wszelkie prace związane z budową
umocnień zostały objęte ścisłą tajemnicą wojskową.
Kolejność prac fortyfikacyjnych na wybrzeżu i ich organizację regulowało zarządzenie Szefa SG WP        (nr 000121/oper. z dn.4.10.1952 r.). W
pierwszej kolejności przystąpiono do budowy BRU nr 2 na Helu, które miało stanowić wzór dla pozostałych. W 1953 r. zamierzano zbudować
również BRU nr 1 w rejonie Westerplatte, BRU nr 4 w rejonie Ustki, BRU nr 8 na zachód od Kołobrzegu i BRU nr 11 w rejonie Świnoujścia. Następne
miały być budowane w 1954 r.: BRU nr 7 - na wschód od Kołobrzegu, BRU nr 5 - na wschód od Darłówka, BRU nr 10 - w rejonie na wschód od
Międzyzdrojów, BRU nr 3 - w rejonie Białogóry, BRU nr 6 - w rejonie Ustronia Morskiego i BRU nr 9 - w rejonie Dźwirzyna. Wszystkie BRU miały
posiadać szerokość 2-2,5 km i odpowiednią, uzależnioną od terenu głębokość. Ochronę i konserwację zbudowanych obiektów miały zapewniać
jednostki OW II, MW i Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP), w zależności od ich dyslokacji.

W skład BRU wchodziły:
·
Stanowiska dowodzenia
(SD) dowódcy batalionu, kompanii (główne i zapasowe) - do prowadzenia obserwacji i kierowania walką
·
Punkty obserwacyjne
(PO) dowódcy batalionu, kompanii, plutonu - do prowadzenia obserwacji na przednim skraju były wykonane z 3
cylindrów żelbetowych, z których jeden ustawiony w pozycji stojącej, w górnej części miał żelbetową kopułę, a w niej pięć otworów
obserwacyjnych. Drugi cylinder ułożony był poziomo na osi wejścia do cylindra stojącego, tworząc przedsionek schronu. Ostatni - ułożony
poziomo, stanowił właściwy schron.
·
Batalionowe punkty medyczne
(BPM) - były to schrony do udzielania pomocy rannym
·
Batalionowe i kompanijne punkty amunicyjne
(BPA) - do magazynowania amunicji
·
Schrony dla ludzi
·
Stanowiska ogniowe
(główne i zapasowe) dla czołgów, moździerzy, dział, środków przeciwlotniczych, broni strzeleckiej, z których
prowadzono ogień do środków pływających lekkich i piechoty, kutrów, barek i samolotów, ostrzeliwano przeszkody przeciwpancerne oraz
osłaniano skrzydła i zabezpieczano styki z sąsiadami pododdziałów broniących się w batalionowym rejonie umocnionym.
·
Rowy łączące
poszczególne pododdziały batalionu.
·
Rowy strzeleckie
zajmowały dużączęśćkażdego BRU i KRU
kopano je na głębokość 1,5 m, po bokach były obłożone płytami
żelbetowymi lub żerdziami. W rowach strzeleckich były wykonane odkryte SO dla jednego lub dwóch strzelców, zakryte SO dla pojedynczego
strzelca , mijanki, gniazda rannych, lekkie schrony przedpiersiowe dla 2-3 i 4-6 żołnierzy (rozmieszczone były w odległościach 80-100 m).
Schrony były zbudowane z cylindrów żelbetowych lub elementów z blachy falistej. W odległości co 10 m rów strzelecki był przykryty płytami
żelbetowymi na odcinkach długości 10-15 m, SO dla ckm i rkm były zbudowane z cylindrów żelbetowych lub kopuł żelbetowych. SO dla dział
i moździerzy budowane były z płyt żelbetowych i składały się z działobitni, 2 schronów i nisz amunicyjnych.
·
Przeszkody
przeciwpancerne były wykonane z kozłów żelbetowych ułożonych w trzech rzędach, przeciw piechocie układano trzyrzędową
sieć kolczastą.
Większość schronów wykonywanych jako schrony przedpiersiowe zabezpieczała tylko przed odłamkami i pociskami małego kalibru. Jedynie
schrony dowódców batalionów były wzmacniane i uodparniały obiekt od lekkich i średnich pocisków artyleryjskich. Do budowy SD i SO używano
gotowych cylindrów żelbetowych, kopuł żelbetowych, płyt dostawczych, gotowych strzelnic, żelbetowych płyt, kozłów, metalowych jeży, słupków
oraz innych materiałów fortyfikacyjnych takich jak cement portlandzki, surowiec tartaczny, drut, żerdzie, stal zbrojeniowa, drut kolczasty, itp.

Źródło: Polska Marynarka Wojenna Po II Wojnie Światowej, Ppłk Andrzej Polak  Artyleria Nadbrzeżna i Rozbudowa Fortyfikacyjna w Strukturze
Obrony Wybrzeża

Batalionowy Rejon Umocniony nr 4 w Ustce (BRU 4)


Pokaż Militaria na większej mapie