Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

27 BAS - Schron  Agregatu - obiekt 1025
Foto Galeria

schron-agregatu-obiekt-1025-27-bas-hel-foto

27 Bateria Artylerii Stałej - 27 BAS


Baterie Artylerii Stałej w latach świetności tworzyły największy i najlepiej zorganizowany system obrony artyleryjskiej polskiego wybrzeża. Wszystko zaczęło się, gdy po II wojnie światowej powstała koncepcja budowy silnej linii obrony wybrzeża. Szkielet systemu powstał do drugiej połowy lat 50. W sumie  zbudowano 11 baterii Artylerii Stałej, skupionych w rejonach bazowania floty Marynarki Wojennej. Wszystkie baterie były doskonale i nowocześnie wyposażone. Wszystkie ważne obiekty niezbędne dla ich funkcjonowania były ukryte w schronach żelbetowych i rozproszone w terenie. Miało to zapewnić małą wrażliwość na ogień przeciwnika i długie przetrwanie na polu walki. Niestety w obliczu rozwoju środków napadu powietrznego zmieniono koncepcję obrony wybrzeża. Wtedy główny ciężar obrony spadł na Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej, a baterie powoli stawały się reliktem zimnej wojny. To w końcu lat 70-tych doprowadziło do powolnej śmierci i wyłączenia tych obiektów ze służby.
Jakiś czas zastanawiano się, co do trafności lokalizacji 27 BAS. Ostateczną decyzje zatwierdzającą budowę  podjął dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Winogradow. Rozpoczęto budowę, a 10 grudnia 1954 roku odebrano wcześniej zamówione 2 dalmierze DM-4 wraz z dalocelownikami WBK-1 oraz wyposażenie centrali artyleryjskich, a także lufy wkładkowe kal. 37mm. Potem Związek Radziecki przekazał 8 dział B-34U, działa były jednak wadliwe, sprawne działa dotarły w kolejnym roku. Następnie 25 lutego 1957r baterię włączono w skład Marynarki Wojennej i przyjęto do jej obsługi 106 wojskowych. Bateria miała za zadanie zwalczanie wrogich kutrów torpedowych przedzierających się w rejon Zatoki Puckiej i na redę portu Hel i Gdynia, zwalczanie środków desantowych wroga przedzierających się poza cypel Hel w kierunku Gdyni,  wzmocnienie ognia przeciwlotniczego rejonu Helu i Gdyni. Do 27 BAS dołączono w 1963 roku sąsiadującą 13 BAS i w ten sposób powstała jedna 27 Baza Artylerii Stałej. W najbliższym czasie, w połowie 1965 roku 27BAS przeszła ze struktur Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych do 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu. Bateria działała do 1974 roku, kiedy to rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 15 czerwca 1974 roku bateria została rozformowana. Po rozformowaniu sprzęt baterii postawiono w stan stałej konserwacji. Z konserwacji zrezygnowano w 1977r. Bateria powoli niszczała do lat 90 XX wieku, kiedy to zezłomowano i pocięto 3 działa B-34U. Obecnie bateria niszczeje pozostawiona na pastwę dewastujących ją wandali. W skład 27 Bas wchodziły cztery stanowiska ogniowe dział typu B - 34U kalibru100mm, głównego punktu kierowania ogniem oraz centrala artyleryjska.
Tekst na podstawie www.bas.tpf.pl/Baterie/baterie.htm

27 Bateria Artylerii Stałej - Hel
27 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie

27 BAS - Centrala Artyleryjska obiekt 1005 Foto Galeria rok 2011, 2014

27 BAS - Centrala Artyleryjska obiekt 1005 Foto Galeria

27 BAS - Centrala Artyleryjska obiekt 1005
Foto Galeria 2018

27 BAS - Centrala Artyleryjska obiekt 1005 Foto Galeria 2018
13 Bateria Artylerii Stałej - He
13 Bateria Artylerii Stałej - Hel
27 BAS -  Punkt Kierowania Ogniem obiekt 1007 Foto Galeria

27 BAS -  Punkt Kierowania Ogniem obiekt 1007
Foto Galeria

27 BAS - Stanowiska Ogniowe Foto Galeria

27 BAS - Stanowiska Ogniowe
Foto Galeria

Stanowisko Dowodzenia - obiekt 1021

27 BAS - Stanowisko Dowodzenia - obiekt 1021
Foto Galeria

27 BAS - Schron obiekt 1017 Foto Galeria

27 BAS - Schron obiekt 1017
Foto Galeria

Schron Techniczny

27 BAS - Schron Techniczny
Foto Galeria