Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem Obiekt 208 - 13 BAS
Foto Galeria

Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem obiekt 208 - 13 BAS Foto Galeria

13 Bateria Artylerii Stałej
Baterie Artylerii Stałej

w latach świetności tworzyły największy i najlepiej zorganizowany system obrony artyleryjskiej polskiego wybrzeża. Wszystko zaczęło się, gdy po II wojnie światowej powstała koncepcja budowy silnej linii obrony wybrzeża. Szkielet systemu powstał do drugiej połowy lat 50. W sumie  zbudowano 11 baterii Artylerii Stałej, skupionych w rejonach bazowania floty Marynarki Wojennej. Wszystkie baterie były doskonale i nowocześnie wyposażone. Wszystkie ważne obiekty niezbędne dla ich funkcjonowania były ukryte w schronach żelbetowych i rozproszone w terenie. Miało to zapewnić małą wrażliwość na ogień przeciwnika i długie przetrwanie na polu walki. Niestety w obliczu rozwoju środków napadu powietrznego zmieniono koncepcję obrony wybrzeża. Wtedy główny ciężar obrony spadł na Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej, a baterie powoli stawały się reliktem zimnej wojny. To w końcu lat 70-tych doprowadziło do powolnej śmierci i wyłączenia tych obiektów ze służby.

Wśród helskich fortyfikacji znajdziemy 13 Baterię Artylerii Stałej

. Do budowy tej baterii na Helu wykorzystano  istniejące obiekty przedwojennej XXXI baterii im. Heliodora Laskowskiego. Gdy w 1947 roku przybyły do Polski obiecane przez Rosjan, w ramach reparacji wojennych, działa B-13 kalibru130mm, wzmocniono stropy i dobudowano przedpiersia do istniejących stanowisk. Ostatecznie montaż dział zakończono w początku 1949 roku, a 24 marca tego samego roku przeprowadzono pierwsze strzelanie techniczne. W listopadzie 1950 roku utworzono samodzielne Baterie Artylerii Stałej. 13 BAS na Helu otrzymała na etat 150 żołnierzy i 2 pracowników cywilnych. Kolejno w latach 50-tych trwała intensywna rozbudowa obiektów baterii oraz  montaż nowego wyposażenia i tak zaopatrzono ją min. w centrale artyleryjską PUS Moskwa, dalmierze DM-3 i DM-4, dalocelownik WBK-1. W 1956 roku do baterii dodano oddzielną wieżę radarową w celu wyposażenia jej w  radary artyleryjskie typu Załp-B. W 1955 roku zostają stworzone Dywizjony Artylerii Nadbrzeżnej, a 13 BAS wciela się do 32 DAN. Rok 1963 to data połączenia 13 i 27 BAS, dzięki temu stworzono 27 Baterię Artylerii Nadbrzeżnej. A w 1965 roku baterię wcielono do 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu. W skład 13 Baterii Artylerii Stałej wchodziły następujące obiekty - cztery stanowiska ogniowe i działa typu B-13 kalibru 130mm, główny punkt kierowania ogniem z dalmierzem stereoskopowym o podstawie 4m, dalocelownikiem oraz stacją radiolokacyjną Załp-B. Ponadto zapasowy punktu kierowania ogniem z dalmierzem stereoskopowym o podstawie 4m, centrala artyleryjska z systemem przeliczników CAS-4, dwa schrony dla agregatów, magazyn amunicji specjalnej, dwa wzmocnione punkty obserwacyjne, schron dla załogi, dwa schrony dla reflektorów. Koniec istnienia BAS-ów datuje się na lata 70 XX wieku, w grudniu 1974 roku na bazie 13 BAS utworzono 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. Koniec wykorzystywania i powolna śmierć tej baterii zaczęła się w 1977 roku kiedy to zrezygnowano z konserwacji sprzętu. Od tej pory zaczęła się powolna, trwająca do dnia dzisiejszego dewastacja obiektu. Na początku lat 90 zezłomowano i pocięto 3 działa B-13, a budynki techniczne opustoszały. Jedynie pozostawiono jako eksponat jedno działo na stanowisku nr 3 wraz z oryginalnym parasolem maskującym oraz urządzono wewnątrz stanowiska ogniowego muzeum. Reszta obiektów niszczeje, ulega dalszej dewastacji, a szkoda bo to wspaniały relikt nie tak dawnych czasów.
Tekst na podstawie://www.bas.tpf.pl/Baterie/baterie.htm

13 Bateria Artylerii Stałej - Hel
13 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie
13 BAS - Schron Załogi  Obiekt 211 - Bunkier Makabra Foto Galeria

Schron Załogi Obiekt 211
Bunkier Makabra - 13 BAS
Foto Galeria

Schron Załogi Obiekt 212 - 13 BAS Foto Galeria

Schron Załogi Obiekt 212 - 13 BAS Foto Galeria

Kompanijny Rejon Umocniony
13 BAS - Kopuła Strzelecka K1-K..
Foto Galeria

13 BAS - Kopuła Strzelecka K2 oraz K5 Foto Galeria
13 BAS - Wiata Gospodarcza Foto Galeria

Wiata Gospodarcza - 13 BAS
Foto Galeria

Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr4 i 13 BAS Obiekt 203
Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr4 Obiekt 203 Foto Galeria
Bateria H Laskowskiego - Hel
31 Bateria im. Heliodora Laskowskiego w Helu
Centrala Artyleryjska

Centrala Artyleryjska - 13 BAS
Foto Galeria

Schron Amunicyjny nr213 - 13 BAS Hel

Schron Amunicyjny nr213 - 13 BAS Hel
Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr2 Obiekt 201 Foto Galeria

Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr2 i 13 BAS Obiekt 201
Foto Galeria

13 BAS i Bateria H Laskowskiego - Stanowisko Ogniowe nr3 Obiekt 202 Foto Galeria

Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr3 i 13 BAS Obiekt 202
Foto Galeria

13 BAS - Główny punkt kierowania ogniem

Główny punkt kierowania ogniem - 13 BAS
Foto Galeria

13 BAS - Schron z wieżą radarową nr206 Foto Galeria

Schron z wieżą radarową nr206 -13 BAS
Foto Galeria

Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr5 i 13 BAS Obiekt 204

Bateria H Laskowskiego Stanowisko Ogniowe nr5 i 13 BAS Obiekt 204
Foto Galeria

13 BAS - Elektrownia

13 BAS - Elektrownia
Foto Galeria