Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

34 Bateria Artylerii Stałej Rozewie
34 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie
34 Bateria Artylerii Stałej Rozewie, 34 BAS

34 Bateria Artylerii Stałej Rozewie, 34 BAS
Foto Galeria