Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

3 Bateria Artylerii Stałej Hel Bór
3 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie
3 Bateria Artylerii Stałej Hel Bór, 3 BAS

3 Bateria Artylerii Stałej Hel Bór, 3 BAS Foto Galeria