Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

28 Bateria Artylerii Stałej Gdynia Oksywie
28 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie
BAS 28 Bateria Artylerii Stałej Gdynia Oksywie, 28 BAS

BAS 28 Bateria Artylerii Stałej Gdynia Oksywie, 28 BAS
Foto Galeria