Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
25 Bateria Artylerii Stałej Gdańsk-Stogi Wieża dalmierza zapasowego
Baterie Artylerii Stałej
w latach świetności tworzyły największy i najlepiej zorganizowany system obrony artyleryjskiej polskiego wybrzeża. Wszystko zaczęło się gdy po II wojnie światowej powstała koncepcja budowy silnej linii obrony wybrzeża. Szkielet systemu powstał do drugiej połowy lat 50. W sumie  zbudowano 11 Baterii Artylerii Stałej, skupionych w rejonach bazowania floty Marynarki Wojennej. Wszystkie baterie były doskonale i nowocześnie wyposażone. Wszystkie ważne obiekty niezbędne dla ich funkcjonowania były ukryte w schronach żelbetowych i rozproszone w terenie. Miało to zapewnić małą wrażliwość na ogień przeciwnika i długie przetrwanie na polu walki. Niestety w obliczu rozwoju środków napadu powietrznego zmieniono koncepcję obrony wybrzeża. Wtedy główny ciężar obrony spadł na Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej, a baterie powoli stawały się reliktem zimnej wojny. To w końcu lat 70-tych doprowadziło do powolnej śmierci i wyłączenia tych obiektów ze służby.

Budowa 25 Baterii Artylerii Stałe
j została zaakceptowana 7 stycznia 1952 roku. Do jej obsługi przeznaczono 150 żołnierzy i 2 pracowników cywilnych. Bateria miała za zadanie obronę portu w Gdańsku oraz obronę wschodnich akwenów Zatoki Gdańskiej. Bateria od 6 lipca 1955 roku weszła w skład 32 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. W połowie 1965 roku została ona wcielona do 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu. Następnie bateria przeszła w stan ciągłej konserwacji w latach 70 XX wieku. Z konserwacji zrezygnowano w 1977 roku. Obecnie teren baterii, jest po mimo częściowej lokalizacji na terenie portu, praktycznie ogólnie dostępny. W skład baterii wchodziły cztery stanowiska ogniowe z działami kalibru 130mm, główny punkt kierowania ogniem, centrala artyleryjska, zapasowy  punkt kierowania ogniem, magazyn amunicji, dwa magazyny amunicji specjalnej, dwa wzmocnione punkty obserwacyjne, dwa schrony obsługi, elektrownia z podstacja wysokiego napięcia.
Tekst na podstawiehttp://www.bas.tpf.pl/Baterie/baterie.htm


25 Bateria Artylerii Stałej Gdańsk-Stogi
25 BAS


Pokaż Militaria na większej mapie

25 BAS
Foto Galeria

25 Bateria Artylerii Stałej Gdańsk-Stogi, 25 BAS