Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Przedmoście Kalisza

Obiekt 17
Obiekt dobrze widoczny z drogi dojazdowej do Kalisza od strony Grabowa. Znajduje się na terenie prywatnym, a biegające w pobliskiej odległości psy (swoim nastawieniem) skutecznie nas odstraszyły.
Niestety nie wszystkie obiekty udało nam się znaleźć.

Lokalizacje GPS
Schron nr                Lokalizacja
   1                  N 51° 46’17.5”E 018° 02’36.9”
   2                  N 51° 45’59.0”E 018° 01’45.6”
   3                  N 51° 45’56.5”E 018° 01’37.7”
   4                  N 51° 45’52.8”E 018° 01’31.2”
   5                  N 51° 44’46.2”E 018° 01’.2”
   6                  N 51° 44’16.5”E 018° 01’14.8”
   7                  N 51° 44’05.8”E 018° 01’19.7”
   8                  N 51° 43’42.9”E 018° 01’52.6”
   9                  N 51° 43’14.0”E 018° 01’20.9”
  10                 N 51° 43’04.7”E 018° 01’.2”
  11                 N 51° 43’03.6”E 018° 01’05.7”
  12                 N 51° 43’20.8”E 018° 02’11.9”
  13                 obiekt nie istnieje- zniszczony
  14                 N 51° 43’09.2”E 018° 02’58.3”
  15                 N 51° 42’43.6”E 018° 03’38.7”
  16                 N 51° 42’38.4”E 018° 04’46.3”
  17                 N 51° 42’28.0”E 018° 05’06.8”
  18                 N 51° 42’27.2”E 018° 05’20.8”
  19                 N 51° 42’28.9”E 018° 05’33.2”

Wszystkie schrony sprawiają wrażenie zapomnianych i zaniedbanych. Utrudniony brakiem jakiegokolwiek oznakowania dostęp  skutecznie odstrasza wielbicieli sztuki militarnej i tropicieli historii. Niestety większość schronów znajduje się na  prywatnych posesjach. Smutne jest to, że pomimo swoich turystycznych i historycznych walorów pełniom obecnie funkcje  śmietników.  
autor:zdrach

"Historia

Polska pozycja obronna Przedmoście Kalisz, wykonana latem 1939r. półkolem oddalonym około 4km od centrum miasta obtaczała Kalisz od zachodu, skrzydłami oparto ją o Prosnę. Składała się z 19 polowych żelbetowych schronów bojowych, przeznaczonych głównie do ognia bocznego, choć wybudowano trzy schrony do ognia czołowego i sześć małych schronów obserwacyjno-bojowych. We wrześniu schrony obsadzał 29. Pułk Piechoty, zostały one opuszczone bez walki, w związku z rozwojem sytuacji na froncie.

Schrony zgrupowano w kilku punktach w pobliżu miasta. Pierwsza ich grupa znajduje się w okolicach cmentarza położonego na północny zachód od centrum, przy drodze nr 12 w kierunku Poznania. Jeden schron jest położony na terenie cmentarza po północnej stronie drogi, pozostałe trzy w pewnym oddaleniu po jej stronie południowej. Następne trzy schrony znajdują się na polach pomiędzy miejscowościami Dobrzec i Szczypiorno, pozostałe zaś między Szczypiornem a Prosną, na południe od miejscowości Kolonia Sulisławice i Sulisławice, aż do drogi wojewódzkiej nr 450, w której pobliżu znajdują się trzy ostatnie schrony patrząc od strony Kalisza, tuż przed odchodzącą w prawo drogą na Chotów"

źródło: Fortyfikacje, Jarosław Chorzępa, Warszawa 2007."

Zbudowana przez polskich żołnierzy w 1939 roku pozycja obronna, na przedmieœciach Kalisza otacza miasto od zachodu półkolem  składającym się z 19 obiektów bojowych.
Obiekt 18
Wjeżdżamy w boczną, gruntową dróżkę i już dalej idziemy przez zabłocone, świeżo zorane pole. Dochodzimy do obiektu nr18, który jest  dwustanowiskowy i należy do największych w tym kompleksie. Obiekt zaniedbany,  porośnięty krzakami. Na tle nowo wybudowanych domów wygląda jak nienajlepszy relikt przeszłości.
Obiekt 14
Obiekt ten znajduje się na posesji prywatnej. Oglądając go przez płot widzimy obiekt zaadaptowany do celów gospodarczych,  jednak chyba z nie najlepszym skutkiem.
Obiekt 12
Doje¿d¿amy do dzia³ek, na których znajduj¹ siê ogródki warzywne. Po kilkunastu minutach b³¹dzenia po alejkach miedzy  ogródkami, ukazuje siê bunkier nr 12. Bunkier zosta³ zaadaptowany przez pomys³owego dzia³kowca i obecnie pe³ni role  ogrodowej altany.
Obiekt 11
Obiekt nr 11 należy do najmniejszych, jednostanowiskowych schronów. Docieramy do niego dość prosto, idąc przez park w  kaliskiej dzielnicy Szczypiorno.
Obiekt 10
Nieopodal obiektu 11 znajduje się schron nr10. Schron ten jest tej samej konstrukcji, co jego sąsiad. Schron dość dobrze  zachowany i pięknie wkomponowany w otaczający krajobraz.

Obiekt 9
Schron przeznaczony do ognia czołowego w niedalekiej odległości od schronów 11 i 10. Obecnie znajduje się na podwórku  jednego z domów. Niestety podzielił los większości z przedstawionych obiektów i pełni niechlubną rolę śmietnika.
Obiekt 7
Zmierzamy ku schronowi nr 7. Przemierzając wiadukt jedziemy kawałkiem asfaltowej drogi dojazdowej do pobliskich pól.  Dojeżdżamy tak daleko jak się da niestety droga się kończy i jesteśmy skazani na pieszą wędrówkę przez pole kapusty. Topiąc  się w błocie docieramy do betonowego schronu. Schron zapuszczony i porośnięty krzakami.

Obiekt 8
Przy g³ównej drodze dojazdowej do Kalisza od strony Skalmierzyc znajduje siê schron nr 8. Schron niestety znajduje siê na  terenie prywatnym, a zamkniêta brama uniemo¿liwia bli¿sze zwiedzenie obiektu.
Obiekt 6
W niedalekiej odległości od obiektu nr 7 znajduje się schron nr 6. Schron porośnięty krzakami, położony w szczerym  błotnistym polu.

Obiekt 4
Obiekt znajduje się na skraju nowopowstającego osiedla. Jednak nie jest na terenie prywatnym i można się do niego bez  problemów dostać. Obiekt najlepiej z dotychczasowych dostępny. Betonowa konstrukcja porośnięta krzakami a wewnątrz - no  niestety śmietnik i pełno kapsli i opakowań po bynajmniej nie szlachetnych trunkach.

Obiekt 3
Nieopodal schronu nr4 znajduje się, w głębi osiedla, schron nr 3. Obiekt niestety na terenie prywatnym jest otoczony  ogrodzeniem. Po mimo tych niedogodności bardzo ładnie się prezentuje.

Obiekt 2
Bardzo niepozorny obiekt znajdujący się nieopodal schronu 4 i 3. Dość zniszczony.

Obiekt 1
Obiekt ten jest częściowo wysadzony. Znajduje się na cmentarzu komunalnym w Kaliszu. Dzięki jego uszkodzonej konstrukcji,  możemy zaobserwować grube ściany i sieć zbrojenia.

Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza
Przedmoście Kalisza

Przedstawienie poszczególnych obiektów

Przedmoście Kalisza

Obiekt 1 Foto Galeria

Obiekt 2 Foto Galeria

Obiekt 3 Foto Galeria

Obiekt 4 Foto Galeria

Obiekt 6 Foto Galeria

Obiekt 7 Foto Galeria

Obiekt 8 Foto Galeria

Obiekt 9 Foto Galeria

Obiekt 10 Foto Galeria

Obiekt 11 Foto Galeria

Obiekt 12 Foto Galeria

Obiekt 14 Foto Galeria

Obiekt 17 Foto Galeria

Obiekt 18 Foto Galeria

Wszystkie Obiekty
Foto Galeria

Przedmoście Kalisza
Obiekt 16

Obiekt 16 Foto Galeria

Przedmoście Kalisza

Obiekt 19 Foto Galeria

Obiekt 19


Pokaż Militaria na większej mapie