Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

33 Bateria Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej - Bateria Duńska - Hel


Pokaż Militaria na większej mapie
33 Bateria Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej - Bateria Duńska - Hel

33 Bateria Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej - Bateria Duńska - Hel
Foto Galeria