Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Bunkier w Lamkach
Foto Galeria

Bunkier w Lamkach
Bunkier w Lamkach
  - jest to w rzeczywistości Szczelina Przeciwlotnicza, znajduje się ona w lesie około metr od drogi polnej.
Informacji uzyskane od lokalnych mieszkańców pozwalają wnioskować, że szczelina została wybudowana prze Niemców w celu przetrzymania linii Rosjan podążających na zachód. W okolicy są jeszcze ponoć dwie takie szczeliny jedna na terenie bazy Orlen a druga na terenie składu węglowego.
Na wyposażeniu takiej szczeliny był jedynie sprzęt techniczny i sanitarny, więc służyła tylko za schronienie w czasie nalotu, być może na terenie lasu była jakaś infrastruktura lekka , która służyła jakiemuś zapleczu produkcyjnemu.

Szczelina przeciwlotnicza
- tymczasowa bądź stała budowla ochronna, wykonywana zazwyczaj w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch działań wojennych lub w okresie tych działań. Obiekty te mogą mieć różne kształty. Zwykle jest to długi i wąski tunel w kształcie zygzaka. Lokalizuje się je w odległości najwyżej 150 m od budynków mieszkalnych, ale nie bliżej niż 1/3 ich wysokości plus 3 m. Odległość ta ma zabezpieczyć szczeliny przed zagruzowaniem w wypadku zawalenia się budynku. Powinny być rozmieszczane w parkach, na terenie zieleńców lub skwerów. W szczelinach stosuje się wentylację typu grawitacyjnego. W tym celu używa się rur stalowych (lub innych) o przekroju 10-12 cm. Górna część rury powinna być zagięta (w kształcie fajki). Wlot powietrza znajduje w odległości około 40 cm od podłogi, natomiast wylot powinien być wykonany wyżej. Każdy otwór powinien być zaopatrzony w odpowiednie zamknięcie, którym w razie alarmu chemicznego lub promieniotwórczego zamyka się te otwory.
·Tymczasowa szczelina przeciwlotnicza jest specjalnie wykopanym i oszalowanym rowem przykrytym belkami drewnianymi lub żelbetowymi prefabrykatami. Choć odporność na nadciśnienie  jest o wiele niższa od szczelin typu stałego, to jednak takie ukrycia mogą spełnić w wielu przypadkach swą rolę, a ponadto są tańsze i prostsze w budowie, której może podołać w skali masowej ludność bez fachowego przygotowania.
·Stała szczelina przeciwlotnicza w odróżnieniu od tymczasowej wykonana jest w całości z żelbetu , choć spotyka się również konstrukcje ceglane z żelbetowym stropem . Budowle tego typu są zazwyczaj płytko zagłębione i przysypane warstwą ziemi. Stałe szczeliny posiadają przynajmniej dwa wejścia (wyjścia) z przedsionkami gazoszczelnymi. Od głównego tunelu mogą prostopadle odchodzić niewielkie nisze, w których instaluje się urządzenia sanitarne oraz techniczne.
Szczeliny przeciwlotnicze budowano na skalę masową w czasie II wojny światowej  oraz przed wojną. Obecnie większość zachowanych tego typu obiektów ma znaczenie wyłącznie historyczne. Utrzymywane w pełnej gotowości przez Obronę Cywilną stałe szczeliny przeciwlotnicze znajdują się m.in. w Lęborku i Ustce.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczelina_przeciwlotnicza
            http://www.tropiciele-tajemnic.com/forum/viewtopic.php?p=27215>\Bunkier w Lamkach
Szczelina Przeciwlotnicza Daniszyn


Pokaż Militaria na większej mapie