Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Chłodnia Kominowa w Łodzi Muchołapka Mit Rozwiany

Muchołapka w Łodzi Foto Galeria

Tego typu obiekty w Polsce

Chłodnia kominowa


Urządzenie służące do schładzania przemysłowego wody w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użycia do chłodzenia wody z rzeki, morza czy jeziora. Jest specyficznym kontaktowym mokrym wymiennikiem ciepła. Wykonana jest w formie budowli żelbetowej (sporadycznie drewnianej), wyposażona w znacznej wysokości komin wymuszający przepływ powietrza umożliwiający chłodzenie wody.

Chłodnie kominowe mają kształt obrotowej bryły hiperboloidy jednopowłokowej. Swemu kształtowi zawdzięczają one znaczną sztywność (odporność na zginanie), dzięki czemu umożliwiają uzyskanie znacznych rozpiętości i wysokości.(cyt. za Wikipedia).

Zasada działani


Woda przeznaczona do ochłodzenia jest pompowana na szczyt zraszalnika i tam „rozdeszczowana” w jego wnętrzu po powierzchni. Opadając oddaje ciepło do powietrza przepływającego od dołu do góry (w przeciwprądzie). Ruch powietrza wymuszony jest przez ciąg kominowy powstający w kominie nadbudowanym nad zraszalnikiem. Znaczna część ciepła jest odbierana wodzie w wyniku parowania (odparowaniu ulega około 1,5% wody). Pozwala to na ochłodzenie wody do temperatury termometru wilgotnego, przeważnie niższej niż temperatura powietrza zewnętrznego.

Ochłodzona woda zbiera się w basenie zbiorczym na dnie chłodni, skąd zasysana jest przez pompy obiegowe. Woda krąży w systemie zamkniętym stanowiąc czynnik chłodzący skraplacze, a więc odbierając ujemne ciepło obiegu siłowni parowej i odprowadzając je do dolnego źródła ciepła obiegu, jakim jest otoczenie.

Dzięki dużej wysokości chłodni kominowych i podgrzewaniu powietrza w ich wnętrzu powstaje efekt kominowy, wymuszający przepływ powietrza od dołu do góry chłodni bez zastosowania wentylatorów.(cyt. za Wikipedia).

Banalnie prosta i niezwykle solidna konstrukcja, genialna w swojej prostocie, a jednocześnie jakże skuteczna w przypadku gdy chłodziwem musi być woda o niskiej temperaturze. Do czego potrzebna jest taka woda? Jasne, to temat na odrębne wypracowanie.


źródła:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82odnia_kominowa
           http://klubkkk.wordpress.com/2011/01/24/611/Alternatywa
http://www.youtube.com/watch?v=NtPMYdL18ug
Muchołapka Mit Rozwiany Chłodnia Kominowa w Łodzi

Ludwikowice Kłodzkie Dynamit AG

Muchołapka w Łodzi???


Pokaż Militaria na większej mapie