Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylkoTwierdza Kostrzyn nad Odrą
Ruiny miasta którego nie ma

Twierdza Kostrzyn nad Odrą
Foto Galeria

Twierdza Kostrzyn nad Odrą
Informacje dotyczące Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

Do najciekawszych zabytków Kostrzyna należą „Kostrzyńskie Pompeje” – ruiny zburzonego w 1945 r. Starego Miasta, z trzech stron otoczone zachowanymi fortyfikacjami. Jedyny w swoim rodzaju powierzchniowy pomnik wymazanego z powierzchni ziemi miasta-twierdzy obejmuje siatkę dawnych ulic i placów - po części wciąż pokrytych brukiem, oraz dobrze czytelne pozostałości zabudowy, w tym szczególnie przemawiające do wyobraźni dolne partie zamku i kościoła. Miasto było niegdyś książęcą rezydencją i stolicą prowincji, sceną, na której rozgrywała się wielka historia – jej prominentnymi bohaterami byli władcy Brandenburgii i Prus. Wśród ruin wciąż odnaleźć można związane z nimi miejsca.
Rdzeń twierdzy Kostrzyn był arcydziełem sztuki fortyfikacyjnej. Powstał w XVI wieku i przez kolejne kilka stuleci był stale modernizowany i rozbudowywany. Składały się nań potężne murowano-ziemne konstrukcje, w tym wielkie bastiony, mieszczące kompleksy podziemnych izb, chodników i opatrzonych strzelnicami stanowisk bojowych. Do dziś przetrwały zeń spięte kurtynami bastiony Filip, Król i Brandenburgia (dwa pierwsze mieszczą kompleksy kazamat), poza tym odcinki fos, bramy Berlińska i Chyżańska, rawelin August Wilhelm, dzieło rogowe na Gorzynie oraz szereg pomniejszych budowli. Obecnie w Bramie Berlińskiej mieści się punkt informacji turystycznej, a na bastionach Filip i Brandenburgia oraz spinającej je kurtynie promenada spacerowa, oferująca przepiękny widok na dolinę Odry.
W XIX w. wokół rdzenia twierdzy, w coraz większej odeń odległości, zbudowano szereg nowych warownych dzieł. Szczególnie warte obejrzenia są zachowane wielkie forty Gorgast, Sarbinowo i Żabice z ich kompleksami podziemnych pomieszczeń.

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW MUZEUM TWIERDZY W ROKU 2018

TEREN STAREGO MIASTA SĄ DOSTĘPNE OD ŚWITU DO ZMROKU

• Ekspozycja muzealna w Bastionie Filip od 14 kwietnia do końca października br. otwarta w dni robocze (wtorek-piątek) od godz.    
           10:00 do 16:00 (ostatnie wejście 15:00) natomiast w weekendy i dni świąteczne od godz. 10:00 do 18:00 (ostatnie wejście 17:00)
• Punkt informacji turystycznej oraz sprzedaży pamiątek i publikacji w Bramie Berlińskiej czynny od 10 kwietnia do końca października
           br. w dni robocze (wtorek-piątek) od godz. 10:00 do 16:00,  natomiast w weekendy i dni świąteczne od godz. 10:00 do 18:00.
• Wycieczki z przewodnikiem dla grup zorganizowanych wraz z wejściem do Bastionu Filip możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu
            terminu (również poza normalnymi godzinami otwarcia). Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy biuro@muzeum.kostrzyn.pl lub
            telefoniczny 95 752 23 60.

Godziny otwarcia mogą z ważnych powodów ulec zmianie.
Dla pewności prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej
lub zasięgnąć informacji telefonicznie.
Twierdza Kostrzyn nad Odrą Twierdza Kostrzyn nad Odrą Twierdza Kostrzyn nad Odrą

Pokaż Militaria na większej mapie
Twierdza Kostrzyn nad Odrą Ruiny Miasta - Zdjęcia Twierdza Kostrzyn nad Odrą Ruiny Miasta - Zdjęcia Twierdza Kostrzyn nad Odrą Ruiny Miasta - Zdjęcia

Twierdza Kostrzyn nad Odrą Ruiny Miasta
Foto Galeria