Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Troki


Pokaż Miasta na większej mapielokalizacja
































Troki,

właściwie Nowe Troki (lit. Trakai), miasto na Litwie, w okręgu wileńskim (do 1939 w województwie wileńskim), na Pojezierzu Wileńskim, położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Siedziba gminy rejonowej Troki. Ośrodek turystyczny.
Około 5 km na południowy wschód od Trok leży poprzednia stolica Litwy (do XIV wieku), obecnie wieś, Stare Troki. W latach 1413-1795 miasto było centrum województwa trockiego w Wielkim Księstwie Litewskim. Do 1939 znajdowało się na obszarze Polski w powiecie wileńsko-trockim ówczesnego województwa wileńskiego; siedziba wiejskiej gminy Troki. Troki były również garnizonem macierzystym Batalionu KOP "Troki". Miasteczko położone 28 km od Wilna.

Zamieszkuje je obecnie ok. 8000 mieszkańców, z czego 61% to Litwini, 21% stanowią Polacy, a resztę stanowią przedstawiciele innych narodowości. W 1991 na terenie miasteczka i okolicznych terenów (8,2 tys. ha) utworzono Trocki Historyczny Park Narodowy.

Miasto jest również siedzibą grupy etnicznej i religijnej Karaimów, sprowadzonych tu w średniowieczu z Krymu przez Wielkiego Księcia Witolda.

Historia Trok ściśle wiąże się z historią Litwy. Niegdyś Stare Troki były drugą stolicą Litwy, która na pocz. XIV w. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina została przeniesiona do Wilna.

Apogeum rozwoju miasta przypada na okres Witoldowy (XIV-XV w.). W tym okresie zostały zbudowane zamek na wyspie i lądowy. W 1409 roku nadane prawa magdeburskie. Witold ufundował kościół katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, założył szkołę parafialną. Za jego panowania powstały 4 cerkwie. Do Trok przybywali kupcy i rzemieślnicy. W k. XIV w. Nowe Troki stały się ważnym ośrodkiem politycznym, kulturalnym i gospodarczym Litwy. Otóż tak o Trokach pisze francuski podróżnik Gilbert de Lannoy (1413):”(...) Troki, bardzo duże miasto na Litwie, zabudowane domami samemi drewnianemi i wcale niezamkinęte. A są tam dwa zamki, (...) jeden wielce stary, położony na brzegu jeziora, ale z drugiej strony na otwartej ziemi. A inny zamek jest pośrodu innego jeziora (...), zrobiony z cegieł na sposób francuski(...).”

A Jagiellonowie upodobali to miasteczko jako miejsce rekreacyjne, przyjeżdżali na polowania. Niestety, XVII i XVIII w. – to okres niefortunny w dziejach Rzeczypospolitej, czas wojen i pożarów. Troki i zamki trockie zostały zniszczone w poł. XVII w., a później XVIII w.

Już w XIX w. słynni polscy romantycy fascynowali się ruinami zamku trockiego. W latach 60-90 XX wieku, zamek w Trokach został odbudowany.

źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Troki
Zamek w Trokach

Zamek w Trokach

Zabytki karaimskie w Trokach

Zabytki karaimskie w Trokach