Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Duszniki Zdrój

Duszniki Zdrój


Duszniki Zdrój położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich, to znana uzdrowiskowa miejscowość Ziemi Kłodzkiej. Jedną z ważniejszych atrakcji Dusznik-Zdroju jest uzdrowiskowy klimat, pijalnie wód mineralnych, liczne sanatoria, pręgierz miejski oraz odbywający się corocznie festiwal chopinowski. Kolejną ważną atrakcją są unikatowe Torfowiska pod Zieleńcem z roślinnością typową dla tundry. Duszniki to również doskonały punkt wypadowy dla wycieczek w Góry Stołowe, na Szczeliniec Wielki, w Góry Orlickie oraz Góry Bystrzyckie.

Rys historyczny


Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1324. Duszniki w 1346 otrzymały prawa miejskie. Miasteczko swoje zyski czerpało głównie z handlu i prawa składu towarów przewożonych szlakiem z Czech na Śląsk. Pierwsze wzmianki o istnieniu źródła leczniczego „Zimny Zdrój” pochodzą z XV wieku. W połowie XIV wieku w Dusznikach rozwinęło się hutnictwo żelaza, jednak złoża rud wyczerpały się dość szybko. Wiek XVI to rozwój handlu oraz przemysłu  tkackiego oraz papierniczego. W 1584 został wzniesiony ratusz a w 1605 wybudowano budynek działającego do dzisiaj młyna papierniczego. Czasy wojny trzydziestoletniej to okres wstrzymania rozwoju miasta. Po tym czasie w XVII wieku miasto staje się ważnym ośrodkiem tkactwa, produkcji papieru, handlu suknem, a także uzdrowiskiem. Gdy w 1748r przeprowadzono pierwsze badania źródeł mineralnych z pozytywnym wynikiem, to już 1769 Duszniki stają się oficjalnym uzdrowiskiem poprzez wpisanie „Zimnego Zdroju” na listę źródeł leczniczych ówczesnych Prus. Pierwsze zabiegi lecznicze datuje się na 1797r. Wtedy w prowizorycznie wzniesionej szopie w sześciu wannach rozpoczęto leczenie kuracyjne w podgrzanej wodzie z „Zimnego Zdroju”. W tym samym roku odkryto również „Letni Zdrój”, znany obecnie pod nazwą „Pieniawa Chopina”. Na początku XIX wieku Duszniki stały się jednym z najznaczniejszych uzdrowisk w regionie. Kolejne lecznicze źródło odkryto w 1817r i nadano mu nazwę „Źródło Ulryki”, obecna nazwa to „Jan Kazimierz”. W sierpniu 1826 na kurację, wraz z matką i siostrami przybywa 16-letni Fryderyk Chopin. Podczas swojego pobytu młody Chopin dał dwa koncerty. Owe koncerty uważa się za pierwsze zagraniczne występy młodego Fryderyka Chopina. W 1862 zostały wybudowane nowe łazienki, obecnie Zakład Przyrodoleczniczy, a w 1877 oddano do użytku palmiarnię wraz z salą koncertową obecnie Pijalnie Zdrojową. Kolejny rozkwit miasta powiązany jest z wybudowaniem w latach 1890-1905 linii kolejowej. Czas II wojny światowej nie wpłyną destrukcyjnie na miasto. Po jej zakończeniu Duszniki przyznano Polsce. Jako że Duszniki uniknęły zniszczeń wojennych, już w 1946 zorganizowano tu „I Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju”. W latach 1958-1962 zrekonstruowano stare ujęcia wód mineralnych Pieniawa Chopina i Jan Kazimierz oraz przeprowadzono remont kapitalny pijalni wód mineralnych. W 1968 w starym młynie papierniczym powstało Muzeum Papiernictwa gromadzące eksponaty dotyczące historii papiernictwa i rozwoju przemysłu papierniczego. Wielka powódź z 1998 niszczy Duszniki, szczególnie ucierpiała część zdrojowa z zabytkowym Parkiem Zdrojowym. Obecnie skutki powodzi zostały usunięte a muzeum papiernictwa, park zdrojowy i położony w nim Dworek Chopina są odnowione. Obecnie Duszniki Zdrój to tętniący życiem kurort, gdzie wypoczynku i uzdrawiających kuracji doznają przyjezdni turyści i kuracjusze. 

Tekst na podstawie źródła:pl.wikipedia.org/wiki/Duszniki-Zdr%C3%B3j
Duszniki Zdrój

Duszniki Zdrój
Foto Galeria


Pokaż Miasta na większej mapie
Dworek Imienia Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój

Dworek Imienia Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdrój

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

Park Zdrojowy Duszniki Zdrój

Park Zdrojowy - Duszniki Zdrój

Pijalnia wód mineralnych - Duszniki Zdrój

Pijalnia wód mineralnych Duszniki Zdrój