Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Bielsko-Biała


Pokaż Miasta na większej mapie
Pozycja Bielsko - Bunkry

Pozycja Bielsko - Bunkry

Zamek w Bielsku Białej

Zamek i Plac Chrobrego w Bielsku-Bia³ej

Stare Miasto w Bielsku-Białej

Wzgórze Trzy Lipki w Bielsku-Białej Foto Galeria

Wzgórze Trzy Lipki w Bielsku-Białej

Pomnik Bolek i Lolek Bielsko-Biała

Pomnik Bolka i Lolka Bielsko-Biała

Pomnik Reksio Bielsko-Biała Foto Galeria

Pomnik Reksio Bielsko-Bia³a

Kolejka Linowa Szyndzielnia

Kolejka Linowa Szyndzielnia

Schronisko Szyndzielnia

Schronisko Szyndzielnia

Bielsko-Biała formalnie powstało w styczniu 1951 roku, lecz historia miast, które były jego fundamentami jest o wiele dłuższa. Starszą częścią „dwumiasta” jest śląskie Bielsko powstałe w końcu XIII wieku. Od XVI w. miasto rozwijało się jako ośrodek handlu, sukiennictwa i ceramiki, a także jako stolica państwa stanowego, przekształconego później w księstwo. Małopolska Biała natomiast powstała ok. 1560 r. jako osada tkaczy. Na początku XIX w. zaczął się tu rozwijać przemysł, a już na przełomie XIX i XX stulecia okręg bielsko-bialski był jednym z największych ośrodków przemysłowych Austro-Węgier. Wtedy też rozpoczął się proces zrastania dwóch organizmów zakończony w 1951 r. połączeniem ich w jedno miasto Bielsko-Białą. Przez wieki charakterystyczną cechą dwumiasta była również wielonarodowość (Polacy, Niemcy i Żydzi) oraz różnorodność religijna (katolicy, protestanci i żydzi), przerwane II wojną światową (w której szczęśliwie uniknęło zniszczeń). W okresie powojennym Bielsko-Biała wciąż rozwijało się, w latach 1975-1998 jako stolica województwa bielskiego, aby stać się dziś jednym z najbardziej prężnych gospodarczo miast Polski, a także ważnym ośrodkiem kulturalnym, turystycznym i akademickim.

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Bielska-Bia%C5%82ej