Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kołobrzeg

Kołobrzeg

Ko³obrzeg
Foto Galeria

Widok z Latarni Morskiej w Kołobrzegu Foto Galeria

Widok z Latarni Morskiej w Ko³obrzegu
Foto Galeria


Pokaż Miasta na większej mapie
Port w Kołobrzegu

Port w Kołobrzegu

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem
Bulwar (Promenada) Jana Szymańskiego w Kołobrzegu

Bulwar (Promenada) Jana Szymańskiego w Kołobrzegu

Pomnik Zaœlubin Polski z Morzem

Fort Ujście i Latarnia Morska w Kołobrzegu
Molo w Kołobrzegu

Molo w Kołobrzegu

Latarnia Morska i Fort Ujście
w Kołobrzegu

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Bazylika w Kołobrzegu

Bazylika w Kołobrzegu

Kołobrzeg

jest najbardziej malowniczym miastem Pomorza Zachodniego o ponad tysiącletniej tradycji, położonym po obu stronach rzeki Parsęty, znajdującej ujście w słonych wodach Bałtyku.W ciągu stuleci miasto ulegało wielokrotnym zniszczeniom. Dlatego też zachowały się tylko nieliczne zabytki, które odbudowano i częściowo zrekonstruowano. Najważniejsze z nich to ratusz, bazylika konkatedralna, kamienica średniowieczna w której mieści się obecnie Muzeum Oręża Polskiego, Baszta Prochowa, Akademia Rycerska, Reduta Morast. Już od 200 lat Kołobrzeg znany jest jako uzdrowisko. Dla kuracjuszy i turystów największą atrakcją Kołobrzegu jest jego nadbałtyckie położenie, które charakteryzuje się mikroklimatem o właściwościach leczniczych oraz piękną, sześciokilometrową piaszczystą plażą wraz z morskim kąpieliskiem. Północna część Kołobrzegu ciągnąca się wzdłuż wybrzeża, to dzielnica uzdrowiskowa, w której znajdują się domy sanatoryjno - wypoczynkowe, zakłady przyrodolecznicze przeprowadzające zabiegi z wykorzystaniem borowiny i solanki oraz nowoczesnej aparatury. Latem odbywają się w mieście liczne imprezy kulturalne, rekreacyjno - sportowe i rozrywkowe. Do najbardziej znanych należą Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, Jarmark Solny.

Rys Historyczny


Jedno z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim istniało już w VIII wieku, gdzie funkcjonował gród obronny słynny na całe Pomorze (pierwotna lokalizacja na terenie dzisiejszej wsi Budzistowo). W 1000 roku książę Bolesław Chrobry założył tu biskupstwo, właściwe terytorialnie dla całego Pomorza, którego biskupem został Reinbern, jednakże upadło ono w latach 1007-1013. W XIII wieku Kołobrzeg dostał się pod kuratelę biskupów kamieńskich, ponadto po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) przeszedł pod zwierzchnictwo cesarza niemieckiego, a następnie króla Danii. W 1255 roku miasto otrzymało prawa miejskie. Było centrum warzelnictwa, handlu i rybołówstwa. Od XIV wieku członek bałtyckiej Hanzy. Tu w 1564 roku cech kowali zagwarantował sobie w statucie, że ludność pochodzenia słowiańskiego nie będzie przyjmowana.

W 1653 miasto przejęli brandenburczycy, którzy natychmiast zamienili je w twierdzę. Od tego czasu miasto zaczęło podupadać. W 1761 podczas wojny siedmioletniej miasto zdobyli Rosjanie.

W 1807 Twierdza Kołobrzeg (niem. Festung Kolberg) została oblężona przez wojska Napoleona. Polskie oddziały na Kołobrzeg prowadził płk Sułkowski. Komendantem twierdzy był hrabia pruski, major Gneisenau. Miasto broniło się aż do podpisania traktatu pokojowego w Tylży, który zakończył wojnę. Wydarzenie to urosło w Prusach do rangi legendy. Major Gneisenau otrzymał awans na podpułkownika i zyskał znaczną sławę jako dowódca.

W 1830 powstał pierwszy zakład kąpieli solankowych.

W 1859 Kołobrzeg uzyskał połączenie kolejowe ze Szczecinem i Gdańskiem. Szybki rozwój uzdrowiska nastąpił po utraceniu przez miasto statusu twierdzy. W roku 1899 został otwarty dom zdrojowy (Strandschloß).

Decyzją króla Prus twierdza została zlikwidowana w 1872 roku, rozpoczęła się rozbiórka fortyfikacji i stopniowo zaczął się zmieniać charakter miasta.

W czasie I wojny światowej Kołobrzeg wraz ze swoimi sanatoriami i domami wypoczynkowymi przekształcił się w wielki szpital wojskowy.

W 1933 roku dużą liczbę głosów otrzymała tu NSDAP Adolfa Hitlera, który został honorowym obywatelem miasta.

W listopadzie 1944 roku rozkaz Hitlera ogłosił ponownie Kołobrzeg twierdzą. Pierwszy atak na twierdzę Armia Czerwona przypuściła 4 marca 1945. Po kilku dniach do walki weszła 6 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego, 3 Dywizja Piechoty i pododdziały saperów.

Po 14 dniach walki, 18 marca 1945 Kołobrzeg zdobyły przez I Armię Wojska Polskiego i wojska I Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka Gieorgija Żukowa. Punktem zwrotnym było ściągnięcie ze zdobytego wcześniej Koszalina baterii katiusz, po 60 seriach wystrzelonych w kolegiatę (960 rakiet) została ona zniszczona, a oddziały polskie mogły wejść do śródmieścia. Ostatnim punktem oporu Niemców był Fort Ujście, na którym obecnie stoi wieża latarni morskiej. Większość żołnierzy niemieckich zdołano ewakuować do Świnoujścia.

Podczas działań wojennych w 1945 roku, znanych jako Bitwa o Kołobrzeg, miasto zostało zniszczone w 95%. Jeszcze w marcu 1945 roku odbyły się tu zaślubiny Polski z morzem. Aktu tego dokonał żołnierz - kapral Franciszek Niewidziajło.

W 1967 roku Kołobrzeg otrzymał formalnie status uzdrowiska.

W roku 1998, w Kołobrzegu odnotowano największą liczbę ludności - 48 tys. ludzi. Od 1999 roku siedziba powiatu w granicach województwa zachodniopomorskiego. 30 września 2006 roku Kołobrzeg otrzymał Honorową Flagę Rady Europy.

Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82obrzeg
http://www.kolobrzeg.com/pl/o-kolobrzegu
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Skansen Morski Kołobrzeg, Okręt Patrolowy ORP Fal, Kuter Rakietowy ORP Wladyslawowo
Port Rybacki w Kołobrzegu
Port Rybacki w Kołobrzegu
Skansen Morski Kołobrzeg
Muzeum Minerałów w Kołobrzegu

Muzeum Minerałów w Kołobrzegu
Foto Galeria

Reduta Solna Kołobrzeg
Reduta Solna Kołobrzeg
19 Bateria Artylerii Stałej Kołobrzeg, 19 BAS
19 Bateria Artylerii Stałej Kołobrzeg
19 BAS