Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

G³uszyca


Pokaż Miasta na większej mapielokalizacja


Głuszyca Foto Galeria

Niewielkie miasto położone w Obniżeniu Górnej Bystrzycy między Górami Suchymi (cześć Gór Kamiennych) i Górami Sowimi.

Głuszycę przecina główna droga z Wałbrzycha do Kotliny Kłodzkiej, niemal równolegle biegnie linia kolejowa do Kłodzka.
Rys historyczny
Założycielami osady byli niemieccy koloniści osiedli tu w XIII wieku, kiedy ziemie te należały do korony czeskiej. Prawie od samego początku była ośrodkiem tkactwa. Jako osada przygraniczna (graniczyła z ziemiami należącymi to książąt świdnickich) była wielokrotnie niszczona przez przemarsze Husytów, podczas walk chłopów z kontrreformacją i podczas wojny trzydziestoletniej.

Podczas drugiej wojny światowej w Głuszycy (Walimiu, Jugowicach, Kolcach, Olszyńcu, Zimnej i Wałbrzychu) funkcjonowały filie obozu koncentracyjnego Gross Rosen. W latach 1943-1945 przez miejscowość przewieziono kilkanaście tysięcy przymusowych robotników do pracy w Górach Sowich (projekt Riese).

Po wojnie Głuszyca stała się ważniejszym ośrodkiem tkactwa w tym regionie. Dopiero w 1962 uzyskuje prawa miejskie.Pod koniec lat 80-tych XX wieku nastąpiło załamanie gospodarki i wiele zakładów upadło. Dziś działają nieliczne a miasto straciło charakter ośrodka włókienniczego.
Atrakcje turystyczne
Miejscowość jest dobrym punktem do rozpoczęcia wyprawy w Góry Sowie gdzie znajdują się główne obiekty historyczne związane z drugą wojną światową. Część obiektów jest otwartych dla turystów, w dużej części nadal trwają prace nad zagospodarowaniem dla turystyki. W okolicy uważny obserwator zauważy liczne pozostałości po budowlach i części infrastruktury prowadzące w Góry Sowie.

W mieście znajdują się liczne budynki i wille stylizowane na pałacyki należące niegdyś do właścicieli fabryk (głównie przy ulicy Grunwaldzkiej). Na szczególną uwagę zasługuje barokowy zajazd "Pod Jeleniem" z 1784 r., kościół MB Królowej Polski z XVIII wzniesiony przez protestantów (do 1946 ewangelicki).

W okolicy:

- drewniany kościółek MB Śnieżnej z XVI w.(w Sierpniach)

- drewniany kościółek MB Zielnej z XVIII w.(w Grzmiącej)

- ruiny zamku Rogowiec na górze o tej samej nazwie (należący do łańcucha warowni granicznych książąt Świdnicko - Jaworskich)

źródła:
http://www.sudety.it/index/miejscowosci/ID,37
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uszyca
Głuszyca Foto Galeria

Kościół Chrystusa Króla w Głuszycy

Kościół Królowej Polski w Głuszycy