Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pokaż Imprezy na większej mapielokalizacja

Grodzisko
Foto Galeria 2010

VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pt. „Misje, kościoły i klasztory” w Lądzie nad Wartą, 12-13 czerwca 2010 roku


VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pt. „Misje, kościoły i klasztory”, który odbędzie się w Lądzie w dniach 12-13 czerwca 2010 roku, opowie o wydarzeniach znanych Polakom z podręczników historii. Były one przełomowe dla dziejów naszego kraju, a ich konsekwencje sięgają współczesności. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, a w dwa lata później, w 968 roku, do państwa piastowskiego przybył biskup Jordan z zadaniem nawrócenia jego mieszkańców na wiarę Chrystusową. Misja nie była łatwa;  z jednej strony człowiek wychowany w kulturze zachodnioeuropejskiej, z drugiej zaś tłumy ludzi kultywujących tradycje swoich przodków i podejrzliwie spoglądających na obcą im religię. Trzeba było więc do nich dotrzeć i przekonać do własnych racji. Ostatecznie misja Jordana i jego następców wydała owoce: włączenie Polski w obręb cywilizacji europejskiej, z której oprócz nowej religii przyswoiła wiele innych osiągnięć (pismo, sztuka, architektura, nowinki techniczne), ważnych dla jej dalszego rozwoju. Postępy w chrystianizacji kraju utrwalały kościoły i klasztory, które w niektórych przypadkach były pierwszymi obiektami wznoszonymi z kamienia. Stały się one nie tylko ośrodkami życia religijnego, ale także punktami stymulującymi rozwój osadnictwa, gospodarki i kultury. Dzięki nim zmieniał się obraz Polski, wychodzącej z puszczańskiego zaścianka do salonów Europy. Zmieniali się także ludzie, ich obyczaje, mentalność i rozumienie świata. Co więcej, Polska zaczęła zdobywać uznanie innych państw, podejmując się organizowania misji do swoich pogańskich sąsiadów (Prusów, Słowian połabskich, Pomorzan i Litwinów). W ten sposób przejęła na siebie ciężar chrystianizacji i europeizacji dalszych zakątków naszego kontynentu.

Jaka jest znajomość Polaków opisywanych wydarzeń?  Czy sprowadza się ona do suchych dat zapamiętanych w szkole czy może sięga głębiej? Czym były misje w średniowieczu a czym są one teraz?  Z jakimi wyzwaniami zmagali się ówcześni misjonarze? W jaki sposób słowiańscy mieszkańcy Polski przyjmowali nową religię i jak wpływała ona na ich życie? Na te pytania, a także na wiele innych, pragniemy odpowiedzieć podczas VI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Jak co roku, silny akcent położymy na edukację. W ramach tych działań zorganizujemy wykłady popularno-naukowe z udziałem najwybitniejszych znawców tematu, wystawę archeologiczną, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy z nagrodami (w tym wielki test historii o początkach Polski i chrześcijaństwa w naszym kraju), inscenizacje historyczne, seanse filmowe (m. in. projekcje filmów pt. „Gniazdo” i „Bolesław Śmiały”), zwiedzanie klasztoru oraz wycieczki do miejsc, w których funkcjonowały najstarsze kościoły w Lądzie. Nie zabraknie też wydarzeń o charakterze kulturalnym, a mianowicie spektakli teatralnych oraz koncertów muzyki dawnej i etnicznej, które od początku stanowią znak rozpoznawczy festiwali lądzkich. Z pomocą grup odtwórstwa historycznego zrekonstruujemy życie w piastowskim grodzie i na podgrodziu, gdzie zwiedzający będą mogli zobaczyć warsztaty rzemieślnicze, kramy kupieckie oraz strzegących ich bezpieczeństwa wojów. Poznamy także dwór książęcy oraz atmosferę średniowiecznego klasztoru.
Program Festiwalu

Program


SOBOTA, 12 CZERWCA 2010


GRÓD I PODGRODZIE9.30 Rozpoczęcie Festiwalu

9.30-20.00 Życie codzienne we wczesnym średniowieczu: pokazy dawnych rzemiosł, kramów kupieckich oraz prezentacje uzbrojenia i pokazy walk

10.00 "50 lat wykopalisk w Lądzie!" - otwarcie wystawy fotografii przygotowanej przez mgr Agnieszkę Stempin i mgr Kateriny Zisopulu-Bleja z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

10.00-14.00 "Słowiańskie granie" - koncerty zespołu "Zgagafari" z Darłowa
podgrodzie

10.30-13.00 "Ruszamy na misje!" - zabawy edukacyjne dla dzieci (Stowarzyszenie "Przeszłość dla Przyszłości" z Poznania)
podgrodzie

11.30 "Pierwsze kościoły w Lądzie" - wyprawa na grodzisko na "Rydlowej Górze"
zbiórka przy bramie grodu

12.00 "Kuj żelazo póki gorące" - prezentacja wczesnośredniowiecznej kuźni
podgrodzie

12.30 "Gry wojenne" - ćwiczenia i pokaz zręczności wojów
podgrodzie

13.30 "Nie święci garnki lepią" - prezentacja wczesnośredniowiecznej pracowni garncarskiej
podgrodzie

14.00 "Poznajcie Boga naszego!" - inscenizacja przybycia misjonarzy do pogańskich Słowian
przed bramą grodu

14.30-17.30 "Muzyka wieków średnich" - koncerty zespołu "Jaźna - Abalienatus" z Warszawy
podgrodzie

15.00 "Czy porzucić wiarę przodków?" - inscenizacja wiecu słowiańskiego
podgrodzie

15.30 "Kości zostały rzucone" - pokaz wczesnośredniowiecznych technik obróbki kości i poroża
podgrodzie

16.00 "Niech Bóg pokaże swą siłę!" - inscenizacja niszczenia posągów pogańskich
podgrodzie

16.30 "Kto mieczem wojuje..." - pokaz uzbrojenia wojów piastowskich
podgrodzie

17.00 Chrzest Słowian - inscenizacja
podgrodzie

17.30 Powitanie Gości
podgrodzie

18.00 Napad pogan na gród chrześcijański - inscenizacja bitwy wczesnośredniowiecznej
gród i podgrodzie

21.00 Koncert Joanny Słowińskiej
podgrodzie


KLASZTOR9.30-19.00 W okół klasztoru średniowiecznego: czerpanie papieru, iluminowanie ksiąg, prasa Gutenberga, warsztat witrażysty
krużganki, sień, dziedziniec przed klasztorem

9.30-19.00 "Klasztorne wynalazki i adaptacje" - piknik naukowy
dziedziniec przed klasztorem

10.00-17.00 Z wiedzanie klasztoru z przewodnikiem

10.30 "Kościoły i klasztory średniowieczne w Sudanie" - otwarcie wystawy przygotowanej przez dr Dobiesławę Bagińską i mgr Małgorzatę Żukowską z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Sala Organowa

10.45 "Zakony krzyżowe" - rozpoczęcie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dr Macieja Przybyła i mgr Kateriny Zisopulu-Bleja z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

11.00 "Tajniki warsztatu malarskiego w średniowiecznej Nubii" - spotkanie z artystą plastykiem Wojciechem Chmielem z Warszawy
Sala Organowa

11.30 "Misje salezjańskie na świecie" - spotkanie z ks. Tadeuszem Niedzielą z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie
Sala Opacka

12.00 W obozie średniowiecznych krzyżowców
park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja

13.30-15.30 "Misje, kościoły i klasztory w średniowieczu" - wykłady popularno-naukowe:

    Jak nawrócić i ochrzcić Słowianina? O praktyce misji w przekazach XI i XII wieku (dr S. Rosik z Wrocławia)
    Jak św. Wojciech bałwany pogańskie palił i co z tego wynikło? (doc. R. Grzesik z Poznania)
    Jak Piastowie Kościół polski budowali? (prof. J. Dobosz z Poznania)
    O misjach cysterskich w średniowieczu (prof. K. Kaczmarek z Poznania)

Sala Opacka

14.30 "Kruchta, nawa, transept, prezbiterium" - czyli jak poruszać się w kościele?
kościół pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja

14.30-16.30 "Zza klasztornej furty czyli sztuka według mnichów" - zabawy edukacyjne dla dzieci (Małgorzata Żukowska z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
Sala Organowa

15.30-17.30 Kino Festiwalowe:

    "Gniazdo" - film fabularny (reż. J. Rybkowski)

sala multimedialna w nowym budynku seminarium

16.00 Konferencja prasowa
Sala Opacka

19.00 Słowem i pieśnią: poezja religijna Andrzeja Sikorskiego oraz średniowieczne chorały w wykonaniu "Anonymous Early Music Ensemble" z Poznania
kościół pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja

20.00-20.30 Kino Festiwalowe:

    "Miłość, damy i rycerze" - reportaż z V Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

sala multimedialna w nowym budynku seminarium
NIEDZIELA, 13 CZERWCA 2010

GRÓD I PODGRODZIE9.30-17.00 Życie codzienne we wczesnym średniowieczu: pokazy dawnych rzemiosł, kramów kupieckich oraz prezentacja uzbrojenia i pokazy walk

10.00-14.00 "Słowiańskie granie" - koncerty zespołu "Zgagafari" z Darłowa

10.30 "Mieszko I - dlaczego potężny poganin przyjął chrzest?" - spotkanie z amerykańskim historykiem Philipem E. Steele'm
gród

11.00 "Pierwsze kościoły w Lądzie" - wyprawa na grodzisko na "Rydlowej Górze"
zbiórka przy bramie grodu

12.00 "Nie wszystko złoto co się świeci" - prezentacja wczesnośredniowiecznego warsztatu jubilerskiego
podgrodzie

12.30 "Sekrety kuchni dawnych Słowian" - spotkanie z Hanną Lis i Pawłem Lisem z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
podgrodzie

13.00 O blężenie pogańskiego grodu - inscenizacja bitwy wczesnośredniowiecznej

14.00 Koncert zespołu "Jaźna-Abalienatus" z Warszawy
podgrodzie

15.00 "Za dobrą monetę!" - pokaz wybijania monet średniowiecznych
podgrodzie

16.00 Koncert zespołu "Jar" ze Sławkowa
podgrodzie

17.00 Z akończenie Festiwalu
podgrodzie


KLASZTOR9.30-17.00 W okół klasztoru średniowiecznego: czerpanie papieru, iluminowanie ksiąg, prasa Gutenberga, warsztat witrażysty
krużganki, sień, dziedziniec przed klasztorem

9.30-17.00 "Klasztorne wynalazki i adaptacje" - piknik naukowy
dziedziniec przed klasztorem

10.00-17.00 Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

10.30-13.00 "W klasztorze cystersów" - zabawy edukacyjne dla dzieci (Stowarzyszenie "Przeszłość dla Przyszłości" z Poznania)
krużganki

11.00 W obozie średniowiecznych krzyżowców
park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja

11.30 "Czy misje chrześcijańskie są potrzebne współczesnemu światu?" - spotkanie z dr hab. o. Janem Jackiem Pawlikiem SVD z Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie
Sala Opacka

14.30-16.00 "Klasztory i kościoły średniowieczne w Sudanie" - prezentacje multimedialne

    Klasztor Świętej Trójcy w Starej Dongoli (dr S. Jakobielski z Warszawy)
    Kościół klasztorny w Starej Dongoli (mgr D. Gazda z Warszawy)
    Tajniki warsztatu malarskiego w średniowiecznej Nubii (W. Chmiel z Warszawy)

Sala Opacka

15.30 "O quam gloriosum est regnum" - chorały średniowieczne w wykonaniu "Anonymous Early Music Ensemble" z Poznania
kościół Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja

16.30 "Sień, krużganki, wirydarz, cele" - czyli jak poruszać się w średniowiecznym klasztorze
zbiórka przed Salą Organową

17.30 Nieszpory na św. Antoniego wg rytu cysterskiego z udziałem "Schola Gregoriana Silesie n sis" z Wrocławia
kościół pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja

źródła:
http://www.naukowy.pl/vi-festiwal-kultury-slowianskiej-i-cysterskiej-w-ladzie-w-najblizszy-weekend-vt41999.htm
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum_new/muz_pol/edukacja/festiwale/program.html

Klasztor
Foto Galeria 2010

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 2010
Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 2010

VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
pt. „Misje, kościoły i klasztory”
w Lądzie nad Wartą,
12-13 czerwca 2010