Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko
Pokaż Imprezy na większej mapielokalizacja
XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 Teren Grodu
Foto Galeria

XI Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich – Grzybowo 2010.


Temat tegorocznej imprezy brzmiał: „Budujemy gród i podgrodzie”.
Podczas tegorocznego Zjazdu pokazano  gościom, jakimi metodami we wczesnym średniowieczu posługiwali się rzemieślnicy przy budowie osad. Ze szczególną starannością przygotowano stanowisko cieśli oraz zademonstrowaliśmy turystom proces przygotowania materiałów i budowy wczesnośredniowiecznego domostwa. Tym samym w roku 2010, siłami stowarzyszenia grodu przy wsparciu Burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego ,  rozpoczęliśmy proces budowy skansenu w postaci zrekonstruowanej osady przygrodowej, która docelowo będzie uzupełnieniem wybudowanego  muzeum w Grzybowie.
Nie obyło się bez starcia w polu; wojowie staneli  w szranki o wybór najlepszego. Rzemieślnicy zaprezentowali  swój kunszt w wyrobie oręża jak i przedmiotów codziennego użytku. Nie zabrakło również dobrej muzyki i zabawy.  Zarówno w sobotę jak i niedzielę turyści podziwiali tętniący życiem , składający się ze 140 namiotów,  obóz wczesnośredniowiecznych Słowian i Wikingów. U rzemieślników i kupców można było  zakupić wyroby z ich warsztatów i kramów. Dla dzieci zorganizowano  zajęcia edukacyjne: rekonstrukcje stroju historycznego, lepienie ceramiki i przedmiotów z gliny, kaligrafia arabska, nauka dokumentacji archeologicznej, rysowanie zabytków.  Rejonowy Urząd Poczty we Wrześni z okazji XI Zjazdu Wojów wydał okolicznościowy datownik i kartkę korespondentkę oraz uruchomił  na czas imprezy stanowisko poczty polowej. Przed grodem odbywał się jarmark różności. Dni  21 i 22 sierpnia (sobota i niedziela) wrota Grzybowskie za niewielką opłatą, otwarte były dla wszystkich chętnych pragnących cofnąć  się w historii o mniej więcej tysiąc lat.  W Zjeździe brało udział prawie 550 uczestników w strojach z epoki z przełomu wieków IX – XII. W ciągu dwu dni imprezy grodzisko w Grzybowie odwiedziło około 12000 turystów ( w tym również z odległych terenów Polski oraz Europy)

Program XI Międzynarodowego Zjazdu Wojów - Grzybowo 21-21 sierpnia 2010r.


21 sierpnia 2010r. - sobota
12.00 - rozpoczęcie imprezy,
12.00 - 20.00 - pokazy i prezentacje archeologii doświadczalnej oraz rzemiosł średniowiecznych  (kowalstwo, rogownictwo, tkactwo, hafciarstwo, złotnictwo - wyroby ze srebra i bursztynu, garncarstwo, ciesiołka - wyroby z drewna, pokazy ważenia strawy średniowiecznej, kaletnictwo, itp.),
12.00 - 16.00 - pokazy budownictwa średniowiecznego (budowa chaty zrębowej na podgrodziu),
12.30 - 14.30 - turniej wojów o nagrodę Komesa Grodu Grzybowskiego (eliminacje),
13.00 - 13.30 - w obozie Husytów - pokaz przygotowany przez PMA w Warszawie,
14.30 - 15.00 - koncert muzyki dawnej,
15.00 - 16.00 - II Międzynarodowy Turniej KUBBA (średniowiecznej gry drużynowej),
16.00 - 19.00 - turniej łuczniczy wojów,
16.00 - 16.30 - inscenizacja składania ofiary zakładzinowej pod budowę chaty zrębowej na podgrodziu,
16.30 - 17.00 - oficjalne rozpoczęcie imprezy,
17.00 - 17.30 - inscenizacja obozu "Bożych Wojowników" Jana Żiżki - prezentacja przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
17.30 - 17.45 - pokazy Konnej Drużyny Wojów Słowiańskich z Gniezna,
17.45 - 19.00 - bitwa w grodzie grzybowskim,
19.00 - 19.30 - prezentacje i pokazy uzbrojenia, gawędy o militariach i wydarzeniach bitewnych,
19.30 - 20.00 - koncert muzyki dawnej, pokazy tańca,
20.00 - zakończenie imprez dla publiczności - dalsza część imprezy tylko dla uczestników historycznych

22 sierpnia 2010r. - niedziela
12.00 - 18.00 - pokazy i prezentacje archeologii doświadczalnej oraz rzemiosł średniowiecznych (kowalstwo, rogownictwo, tkactwo, hafciarstwo, złotnictwo - wyroby ze srebra i bursztynu, garncarstwo, ciesiołka - wyroby z drewna, pokazy ważenia strawy średniowiecznej, kaletnictwo, itp.),
12.00 - 16.00 - pokazy budownictwa średniowiecznego (budowa chaty zrębowej na podgrodziu),
12.00 - 14.00 - zabawy plebejskie wojów (dla gawiedzi),
12.30 - 13.00 - w obozie Husytów - pokaz przygotowany przez PMA w Warszawie,
13.00 - 14.30 - turniej łuczniczy dla publiczności,
13.30 - 14.00 - koncert muzyki dawnej,
14.00 - 15.30 - turniej wojów o nagrodę Komesa Grodu Grzybowskiego (rozstrzygnięcie),
15.00 - 15.30 - prezentacje i pokazy uzbrojenia, gawędy o militariach i wydarzeniach bitewnych,
15.30 - 16.30 - bitwa oraz kręgi honoru i zdrady,
16.30 - 16.45 - wręczenie nagród za turnieje,
16.45 - 17.30 - koncert muzyki dawnej,
17.30 - 18.00 - turniej średniowiecznego zwymyślania,
18.00 - zakończenie imprez dla publiczności.

źródło:http://www.grodgrzybowo.pl/
XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010
XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010

Bitwa w grodzie grzybowskim Foto Galeria

XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010

W obozie Husytów
Foto Galeria

XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010

Inscenizacja składania ofiary zakładzinowej pod budowę chaty zrębowej na podgrodziu
Foto Galeria

XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010

Pokazy Konnej Drużyny Wojów Słowiańskich z Gniezna
Foto Galeria

XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010 XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010

Inscenizacja obozu "Bożych Wojowników"  Foto Gleria

Gród w Grzybowie 2008

XI Międzynarodowy Zjazd Wojów Grzybowo 2010