Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko
Pokaż Imprezy na większej mapielokalizacja
Teren Festiwalu i Pokazy Stałe
Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2010 Foto Galeria

W dniach od 18 do 26 września 2010r odbył sie w Biskupinie XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą "Ruś Znana i Nieznana".


Już po raz szesnasty w Biskupinie można było odbyć wyjątkową podróż w przeszłość. Tym razem tytuł festynu "Ruś znana i nieznana" kieruje naszą uwagę na naszych pobratymców mieszkających na wschodzie. Choć często wydaje nam się, że znamy kulturę Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, ale są to przeważnie stereotypy, z którymi chcielibyśmy walczyć.
Bogatą kulturę materialną tych terenów ukazali rzemieślnicy zaproszeni z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Zespoły muzyki dawnej zagrały nam do tańca. Do walki stanęli wojowie z jednej z moskiewskich szkół fechtynku. Organizatorzy przygotowali inscenizacje ważnych momentów w dziejach Rusi.
Festynowi towarzyszyły wystawy ukazujące bogatą przeszłość naszych wschodnich sąsiadów.

Rokrocznie, w trzecim tygodniu września, odbywa się w Biskupinie jeden z największych w Europie festyn archeologiczny. W ciągu dziewięciu dni, na terenie całego rezerwatu, prezentowane są najróżniejsze przejawy życia ludzi od najdawniejszych czasów. Festynowi towarzyszy muzyka i taniec, walki wczesnośredniowiecznych wojów i obrzędy, strzelanie z łuku i kuszy, bicie monet, pokazy archeologicznych badań podwodnych i wiele innych.
W zrekonstruowanym, wczesnośredniowiecznym piecu, można wypiekać chleb z pszenicy uprawianej w rezerwacie i mielonej na kamiennych żarnach.
Zrekonstruowano również trzy piece garncarskie.
Pokazy starożytnych technik, produkcyjnych, prowadzone także w maju i czerwcu, wzbudzają wielkie zainteresowanie zwiedzających, a eksperymenty naukowe poszerzają wiedzę archeologów, zajmujących się rekonstrukcją życia codziennego w Biskupinie.


Pokazy stałe:
• wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża
• toczenie na kole, ręczne lepienie i zdobienie naczyń glinianych
• warzenie soli
• warzenie piwa
• konserwacja zabytków archeologicznych
• wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia
• wykonywanie prehistorycznej broni łowieckiej
• przędzenie, tkanie
• farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi
• pradziejowe i wczesnośredniowieczne bursztyniarstwo
• bicie monet
• czerpanie papieru
• drzeworytnictwo i sfragistyka
• rzuty oszczepem i toporem
• strzelanie z łuku i kuszy
• wytop, odlewanie przedmiotów z brązu
• wykonywanie ozdób z miedzi i brązu
• wyprawianie i obróbka skóry
• wykonywanie butów i skórzanych części stroju
• kompozycje roślinne
• zielarstwo i wróżbiarstwo
• prehistoryczny makijaż i tatuaż
• starożytne fryzury
• pokazy pływania dłubanką
• kąpiele w balii klepkowej
• starożytne techniki krzesania ognia
• przymierzanie starożytnych strojów i biżuterii
• produkcja żelaza metodą dymarską
• warsztaty kowalskie
• bartnictwo
• ciesiołka
• snycerka
• warsztaty garncarskie
• starożytne techniki złotnicze
• wykonywanie kopii paciorków szklanych
• produkcja dziegciu i smoły drzewnej
• wykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentach muzycznych
• mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków
• przygotowywanie strawy pradziejowej
• prezentacja zwyczajów katowskich
• powroźnictwo
• bednarstwo
• kołodziejstwo
• obróbka kamienia
• rzeźba w drewnie
• wikliniarstwo
• wykonywanie przedmiotów z kory brzozowej
• ręczne filcowanie wełny
• wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim
• wystawa czasowa "Gdzieś przy granicy... Pogranicze polsko-ruskie w okresie od X do XIV wieku"

źródła:
http://pl.exploriada.com/festiwal/europa/polska/festyn-archeologiczny-w-biskupinie
http://www.biskupin.pl/asp/pl_start_festyn.asp?typ=
http://visitkujawsko-pomorskie.pl/news,178,503,1331.html
XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą Ruś Znana i Nieznana w Biskupinie 2010 XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą Ruś Znana i Nieznana w Biskupinie 2010 XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą Ruś Znana i Nieznana w Biskupinie 2010
XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą Ruś Znana i Nieznana w Biskupinie 2010 XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą Ruś Znana i Nieznana w Biskupinie 2010 XVI Festyn Archeologiczny pod nazwą Ruś Znana i Nieznana w Biskupinie 2010

Walki Wojów
Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2010 Foto Galeria

Festiwal 2009

XVI Festyn Archeologiczny - Ruś Znana i Nieznana
Biskupin 2010