Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kopalnie Uranu Kowary -
Kopalnia Podgórze
Podziemna Trasa Turystyczna „Kowarskie Kopalnie”

Kopalnie Uranu Kowary - Podziemna Trasa Turystyczna Kowarskie Kopalnie
Foto Galeria
2012

Podziemna Trasa Turystyczna „Kowarskie Kopalnie”
Niedawno powstała podziemna trasa turystyczna „Kowarskie Kopalnie” to bardzo ciekawa i interesująca propozycja dla ludzi ceniących sobie kopalnie oraz ciekawe i zagadkowe podziemne miejsca. Podziemna trasa usytuowana jest w wyrobiskach byłej kopalni uranu „Podgórze”, a dokładniej na jej poziomie 0 w sztolniach nr 19a i 19. Kopalnie zwiedza się z przewodnikiem, który rzeczowo opowiada o jej losach, o tajnych zakładach R1, oraz o późniejszym inhalatorium, na które kopalnia została zaadaptowana po skończeniu wydobycia rudy uranowej. Kopalnia jest oświetlona i bezpieczna pod względem górniczym oraz promieniowania. Ja trafiłem w czas, kiedy to kopalnie zwiedzało niewielu turystów i dało mi to możliwość zwiedzenia podziemnego labiryntu z latarką. Zwiedzanie z latarką bez użycia normalnego oświetlenia dawało świetne odczucia, niebagatelną przyjemność oraz zapewniało moc niepowtarzalnych atrakcji i wrażeń. Samo zwiedzanie przebiegało następująco. Po założeniu ochronnych kasków i zapaleniu już wspomnianych górniczych latarek udaliśmy się w ciemne korytarze sztolni 19a. Przewodnik opowiadał o losach kopalni, o jej ściśle tajnym przeznaczeniu, tajnym zakładzie R1 oraz późniejszych losach jako inhalatorium radonowego. Podziemna trasa była ubogacona o liczne wystawy minerałów. Można też było zobaczyć pozostałości po inhalatorium, czyli liczne powyginane i pozostawione w nieładzie szpitalne łóżka, które w tych ciemnych korytarzach wyglądały dość osobliwie i strasznie. W kopalni znajduje się również makieta bomby atomowej. Gdyż uran z tej kopalni posłużył w budowie radzieckiej bomby atomowej i w ogóle przyczynił się do powiększenia arsenału atomowego ZSSR. Wysłuchując opowiadań przewodnika wymyśliłem ciekawa tezę, a mianowicie, czy gdyby nie odnaleziono uranu w tych rejonach to Polska po II wojnie otrzymała by ziemie Dolnego Śląska? Wiadomo przecież, że Rosjanie, Anglicy i Stany Zjednoczone ustalali powojenne granice, a ZSSR uranem była bardzo zainteresowana... Wycieczka była bardzo ciekawa, pouczająca i godna polecenia. Kowarska kopalnię na pewno odznaczę na mojej mapie podróży jako miejsce, do którego na pewno warto wrócić.      

autor:Zdrach  


Rys Historyczny

Podziemna Trasa Turystyczna „Kowarskie Kopalnie” znajduje się w byłej kopalni uranu „Podgórze” i oferuje nam zwiedzanie sztolni nr 19a oraz 19. Historia tej kopalni przedstawia się pokrótce następująco. W górnej części doliny rzeki Jedlicy, na północnym stoku góry Średniak znajduje się złoże rudy uranowej "Podgórze". Złoże odkryto w 1950. W rok później zaczęła się eksploatacja, która trwała do 1958r. Po tej dacie kopalnie zamknięto, gdyż wyczerpały się zasoby wydobywanej tu rudy uranowej. Złoże udostępniono pięcioma sztolniami. Były to sztolnie nr 16, nr 17, nr 18, nr 19 i nr 19a. Za poziom 0 kopalni uznawano sztolnie 19a, było to również najważniejsze wyrobisko transportowe kopalni. Głównym zadaniem tej sztolni był transport urobku z głównych szybów między poziomowych. W kopalni była również siostrzana sztolnia nr 19. Jej przeznaczenie to udostępnienie  pól eksploatacyjnych na poziomie 0. Wspomniane wcześniej szyby bezpośrednio udostępniały sześć poziomów eksploatacyjnych do głębokości -240m poniżej poziomu 0. To nie koniec, na poziomie -240m znajdowały się dwa szyby transportowe nr 4 i nr 5, które udostępniały pięć poziomów wydobywczych do głębokości -480m. Kopalnie miała -520m to najniższy jej poziom, dostęp do niego umożliwiał szyb nr 6 mający wylot na poziomie -480m. Kopalnia posiadała jeszcze odrębną cześć, mianowicie wyrobiska znajdujące się powyżej poziomu 0. Udostępniała je sztolnia nr 17, a jej wylot znajduje się na wysokości 810m.n.p.m czyli ok. 80m powyżej poziomu 0 kopalni. Podczas siedmioletniej działalności w całej kopalni "Podgórze" wykonano około 34000 metrów wyrobisk, wydobyto 140 000 ton rudy, z której uzyskano prawie 200000 kg czystego uranu.
Po zakończeniu eksploatacji powstał pomysł ażeby w bogatych w radon wyrobiskach podziemnego uranowego kompleksu urządzić ośrodek inhalacji radonowych. Takie inhalacje pomagają min. przy chorobach układu krążenia oraz układu oddechowego. Na inhalatorium przeznaczono sztolnie nr 19a.  W 1974r z inhalacji skorzystała pierwsza grupa pacjentów. Kowarskie inhalatorium radonowe było jedynym takim obiektem w Polsce i jednym z pięciu na świecie. Niestety pod koniec lat osiemdziesiątych XXw z powodu braku pieniędzy obiekt zaczął podupadać. A kropkę nad i postawił fakt zawalenia się wylotu szybu między poziomowego nr 2 skąd czerpano dużą cześć radonu. Po tym zdarzeniu inhalatorium zamknięto i zaczęła się powolna degradacja całego obiektu. Największych zniszczeń w opustoszałej kopalni wyrządzili złomiarze, którzy kradli nawet obudowy zabezpieczające typu ŁP co doprowadziło do powstania wielu zawałów. Dopiero w 2010r grupka pasjonatów postanowiła wydzierżawić kopalnie i urządzić tam podziemną trasę turystyczną. Obecnie trasa funkcjonuje w sztolni nr 19a.

Tekst na podstawie źródła:www.kowarskiekopalnie.eu/historia/
Kopalnie Uranu Kowary - Podziemna Trasa Turystyczna Kowarskie Kopalnie Foto Galeria

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Kopalnie Uranu Kowary - Podziemna Trasa Turystyczna Kowarskie Kopalnie Foto Galeria
Kopalnie Uranu Kowary - Podziemna Trasa Turystyczna Kowarskie Kopalnie
Foto Galeria
2020