Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Groty Mechowskie

Groty Mechowskie
Foto Galeria

Groty Mechowskie

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Groty Mechowskie

Jedną z większych osobliwości polskiego Pomorza stanowią Groty Mechowskie. Jest to jedyna odkryta w Polsce jaskinia nie znajdująca się w górach lecz nad morzem. Ta osobliwa formacja geologiczna jest bezprecedensowa w skali całego Niżu Środkowoeuropejskiego. Grota jest prawnie chroniona od 1955 roku i stanowi pomnik przyrody nieożywionej. Znajdującą się we wsi Mechowo jaskinię udostępniono dla ruchu turystycznego po drugiej wojnie światowej. Wstęp do niej jest płatny, w zamian czego dostajemy elektrycznie oświetloną, piękną trasę turystyczną. Grota posiada kilka otworów wejściowych, charakterystyczne są skalne kolumny z piaskowca, w których prześwity prowadzą do dalszych części jaskini, wewnątrz znajdziemy korytarz oraz niska salkę. Sama trasa nie jest zbyt długa lecz dość ciekawa. Ponadto w głębi wzgórza morenowego biegnie niski korytarz kilkudziesięciometrowej długości, w którym występują formy naciekowe takie jak niewielkie stalaktyty, żebra i polewy, częściowo zabarwione na kolor czerwony, dzięki obecności związków żelaza rozpuszczonych w wodzie. Jednak ta cześć nie jest udostępniona dla zwiedzających. Jaskinia powstała w gruboziarnistych piaskowcach i zlepieńcach scementowanych spoiwem kalcytowym, a wody wymyły luźniejszy materiał (sufozja) tworząc niewielkie podziemne pustki. Działalność człowieka przyczyniła się do powiększenia jaskini o czym świadczą jej plany z różnych lat. Dno jaskini pokryte jest namuliskiem. Znana okolicznej ludności jaskinia doczekała się swojej pisemnej wzmianki w 1818 roku, wtedy również zbadano ją i dokonano pomiarów. Groty już w 1908 roku zostały uznane za pomnik natury przez władze pruskie. Jaskinia przetrwała okres II wojny światowej, a po jej zakończeniu odkopano zasypane fragmenty, dokonano zabezpieczenia otworów wejściowych oraz innych zagrożonych oberwaniem fragmentów, po czym udostępniono jej niewielką, najbardziej dostępną cześć dla zwiedzających. Wizyta w mechowskiej grocie to bardzo dobry pomysł, drugiej takiej jaskini w tym rejonie polski nie znajdziemy. Choć przejście podziemnym korytarzem jest dość krótkie, to i tak dostarcza ono dobrych i niezapomnianych wrażeń. Bardzo polecam to miejsce.
Tekst na podstawie://pl.wikipedia.org/wiki/Groty_Mechowskie