Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko


Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe

Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe Foto Galeria

Jakinie są położone na północnym zboczu miejscowości Bozkov w pagórkowatym krajobrazie podkarkonoskim. Wejście do podziemi odkryli robotnicy przy wydobywaniu dolomitu w 40-tych latach 20. wieku, ale dopiero w roku 1957 był odkryty podziemny systém szczelinowych korytarzy, częściowo zatopionych wodą. Bozkowskie dolomotowe jaskinie tworzą labirynt podziemnych korytarzy i szczelin, położonych niegłęboko pod powierzchnią ziemi. Charakterystyczne dla nich są krzemienne gzymsy i listwy wystające ze ścian i stropów, co w udostępnionych jaskiniach stanowi wyjątkowy wystrój. W niektórych szczelinach znajdują się również nacieki, które oprócz klasycznych kształtów tworzą ciekawe, ekscentryczne formy. Atrakcyjnym upiększeniem zwiedzania są podziemne jeziorka z przeźroczystą niebieskozieloną wodą. Bozkowskie dolomitowe jaskinie są jedynymi udostępnionymi do zwiedzania jaskiniami w północnych Czechach. Okolice jaskiń oraz podziemne pomieszczenia są objęte prawem ochrony przyrody.

Ÿród³o:http://obiezyswiat.org/index.php?gallery=13339
Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe

Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe Foto Galeria 2018