Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Ogród Zoologiczny we Wrocławiu
Zoo Wrocław

ZOO Wrocław
Foto Galeria 2008

Zoo Wrocław
Ogród Zoologiczny we Wrocławiu otwarty został dla zwiedzających 10 lipca 1865 roku. Powstał jako spółka akcyjna i przez pierwsze lata istnienia borykał się z dużymi trudnościami. Dopiero od 1880 roku datuje się burzliwy rozwój zoo, które już przed I wojną światową zaliczane było do wiodących placówek na świecie. Powojenne lata kryzysu gospodarczego nie oszczędziły wrocławskiego zoo i w 1921 roku uległo ono likwidacji, a jego tereny stały się ogólnodostępnym parkiem spacerowym. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności wrocławskie zoo zostało ponownie udostępnione publiczności 1 maja 1927r. i bardzo szybko dołączyło do światowej czołówki. W latach 1936-1939 zoo zostało zmodernizowane i powiększone. Powstały wtedy między innymi takie obiekty jak nowa antylopiarnia, skały pawianów czy kompleks wybiegów dla niedźwiedzi i fok. Niemiecka historia wrocławskiego zoo zakończyła się tragicznymi wydarzeniami w kwietniu i maju 1945 roku. Wtedy - podczas oblężenia miasta przez wojska radzieckie - większość zwierząt zginęła, a budynki legły w gruzach. W zrujnowanym Wrocławiu odbudowa ogrodu na pewno nie była zadaniem priorytetowym. Niemniej środowisko uniwersyteckie, przy poparciu ówczesnych władz, podjęło starania o ponowne otwarcie wrocławskiego zoo, co – po raz trzeci w historii – nastąpiło 18 lipca 1948r. Trudne zadanie odbudowy powierzono Karolowi Łukaszewiczowi, który w okresie międzywojennym organizował zoo w Krakowie. W 1957 roku doprowadził on do oficjalnego przejęcia przez zoo terenów po Wystawie Ziem Odzyskanych, co podwoiło dotychczasowy obszar ogrodu. Pod jego dyrekcją wrocławskie zoo odzyskało również światową renomę. Dobre tradycje kontynuował jego następca, Antoni Gucwiński. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych kolekcja zwierząt wrocławskiego zoo zaliczana była do największych na świecie. Jednocześnie, dzięki medialnemu sukcesowi telewizyjnego programu "Z kamerą wśród zwierząt", zoo we Wrocławiu przez wiele lat pozostawało najbardziej znanym ogrodem zoologicznym w Polsce. Zmiana pokoleniowa na stanowisku dyrektora wrocławskiego zoo nastąpiła w styczniu 2007, kiedy funkcję tę objął Radosław Ratajszczak i rozpoczął proces istotnych zmian, które mają wprowadzić wrocławskie zoo w XXI wiek.

Kolekcja ssaków to 1 163 zwierzęta reprezentujące 142 gatunków.
Kolekcja ptaków liczy 1 520 zwierząt przynależnych do 160 gatunków.
Gady reprezentują 128 gatunków (liczebność: 1 723 sztuk), 
Płazy - 27 gatunków (112 sztuk).
Kolekcja ryb jest najliczniejsza: w naszym akwarium mieszka 2 577 zwierząt (108 gatunków).

tekst na podstawie:zoo-blog.wroclaw.pl/component/k2/itemlist/category/18-uncategorized.html?start=98
www.zoo.wroclaw.pl/

ZOO Wrocław

ZOO Wrocław Foto Galeria Lipiec 2006

ZOO Wrocław
ZOO Wrocław

ZOO Wrocław Foto Galeria Październik 2006


Pokaż Miejsca na większej mapie
Zoo Wrocław, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu

ZOO Wrocław
Foto Galeria 2012