Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Stawy Milickie - Dolina Baryczy

Stawy Milickie - Ruda Milicka 2008 Foto Galeria

Stawy Milickie to wielki zespół stawów rybnych (m.in. Krośnice, Potasznia, Radziądz, Ruda Sułowska i Stawno) położony w kotlinowatych rozszerzeniach doliny Baryczy, w okolicach Milicza i Żmigrodu.

Liczba stawów wynosi ponad 285, a ich łączna powierzchnia liczy ok. 77 km2. Maksymalna głębokość wynosi 2,5 m. Wysokość terenu: 95-120 m n.p.m.

Założone przez cystersów w XIII wieku, milickie stawy rybne są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, również największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Region stawów jest od 1963 roku rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego. Odnotowuje się tu 276 gatunków, z czego 166 gatunków ma tu swoje tereny lęgowe (m.in. żuraw, łabędź niemy, gęś gęgawa, orlik krzykliwy, bielik, kania rdzawa i inne). Od 1996 roku część Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, objęta także ochroną w ramach konwencji ramsarskiej. Wpisane na listę Living Lakes.

Ÿród³o;http://pl.wikipedia.org/wiki/Stawy_Milickie

Stawy Milickie - Ruda Milicka 2010 Foto Galeria

Stawy Milickie

Stawy Milickie - Ruda Sułowska 2010 Foto Galeria

Stawy Milickie

Stawy Milickie - Ruda Milicka 2007 Foto Galeria

Stawy Milickie

Zima na Stawach Milickich 2006 Foto Galeria


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Stawy Milickie - Ruda Milicka Foto Galeria 2012

Stawy Milickie - Ruda Milicka 2012 Foto Galeria

Stawy Milickie
Stawy Milickie
Stawy Milickie - Bogactwo Natury - Ruda Milicka Foto Galeria 2016

Stawy Milickie - Bogactwo Natury - Ruda Milicka
Foto Galeria 2016

Stawy Milickie - Dolina Baryczy - Ruda Żmigrodzka, Ruda Sułowska Foto Galeria 2020

Stawy Milickie - Dolina Baryczy - Ruda Żmigrodzka, Ruda Sułowska Foto Galeria 2020

Wzgórza Czarownic, Ruda Sułowska, Grabówka - Stawy Milickie Zima 2021
Wzgórza Czarownic, Ruda Sułowska, Grabówka
Stawy Milickie Zima 2021
Foto Galeria