Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Rejs Statkiem po Jeziorach Mazurskich


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Rejs Statkiem po Jeziorach Mazurskich 
Foto Galeria

Opis rejsu GIŻYCKO - Wegorzewo:

Jezioro Niegocin - powierzchnia 26,4 km2, długość 10,08 km, szerokość 4,8 km, głębokość 39,7 m.

Kanał Łuczański - długość 2,1 km, łączy J. Niegocin z J. Kisajno (Mamry). Na kanale jedyny w Europie czynny most obrotowy.

Jezioro Kisajno - powierzchnia 20,2 km2, długość 8,5 km, szerokość 3 km, głębokość 25 m.

Zajmuje płd część zespołu J. Mamry, połączoną Kanałem Łuczańskim i Kanałem Niegocińskim z jeziorem Niegocin. W południowej części jeziora liczne, przeważnie zalesione wyspy o łącznej powierzchni 123 ha: Duży, Sosnowy i Górny Ostrów, Wielka Kiermuza, Dębowa Górka i inne.

Nad Kisajnem można dostrzec, tak rzadko gdzie indziej spotykane, perkozy, łyski, błotniki stawowe czy wreszcie łabędzie nieme i czarne bociany.

Wokoło wysp prowadzi malowniczy szlak "Żeglugi Mazurskiej" zwany "Szlakiem Łabędzim".

Jezioro Dargin - powierzchnia 30,3 km2, długość 10,1 km, szerokość 5,6 km, głębokość 37,6 m. Jezioro zajmuje środkową część zespołu jezior Mamry. Od leżącego na płn. J. Kirsajty oddzielają go przeciwległe półwyspy z których jeden to płw. Kirsajty, będący niegdyś wyspą. W płd. części jeziora dwie wysepki zwane Poganckimi Kępami.

Jezioro Kirsajty - powierzchnia 2,1 km2, długość 1,9 km, głębokość 5,8 m. Zajmuje środkową silnie zwężoną część zespołu J. Mamry.

Jezioro Mamry - powierzchnia 25,6 km2, długość 7,6 km, szerokość 5,2 km, głębokość 43,8 m. Na jeziorze największa w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich wyspa Upałty o pow. 67 ha. Na wyspie stary sprzed 200 lat drzewostan: dęby, buki, klony, topole i lipy. W części płn.- zach. jeziora, koło wsi Przystań wylot nieczynnego Kanału Mazurskiego.

Kanał Węgorzewski - długości 0,9 km, łączy odcinki zakola rzeki Węgorapy.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
(842.83) – mezoregion, położony w północnej Polsce, obejmujący środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 1732 km2, z czego 486 km2 zajmują jeziora. Na południu graniczy z Równiną Mazurską, od wschodu z Pojezierzem Ełckim, od północy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim i Niziną Sępopolską. Jeziora połączone są kanałami mazurskimi. Na lądzie, w większości pokrytym lasem, dominuje krajobraz młodoglacjalny, który został ukształtowany w neogenie. Największy wpływ na obecną rzeźbę terenu miała ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, która zakończyła się ok. 10 tys. lat temu. Cofający się lądolód usypywał położone równoleżnikowo ciągi wzgórz morenowych, zbudowane z glin, żwirów i głazów. W zagłębieniach między wyniesieniami pozostawały wielkie bryły martwego lodu, które wytapiając się pozostawiły misy wytopiskowe. Płynące pod lodem rzeki wypłukały głębokie rynny. Tak powstały jeziora mazurskie, dziś połączone systemem kanałów.

Jest to obszar wyjątkowy zarówno w skali całego kraju, jak i Europy – niezwykle bogaty pod względem przyrodniczym, pełen historycznych zabytków oraz uwielbiany przez miłośników sportów wodnych, wędkarstwa i letników. Wielkie Jeziora Mazurskie słyną z niezliczonych siedlisk rzadkich ptaków. Można obserwować m.in. uważanego za symbol Mazur kormorana, perkoza dwuczubego, łyskę, czaplę oraz łabędzia niemego, najliczniej gniazdującego na jeziorze Łuknajno. Żyje tu również rzadki bocian czarny, kania czarna, orzeł przedni i bielik. Wędrowcy spotykają na swojej drodze wydrę, bobra, żółwia błotnego, łosia oraz wiele gatunków nietoperzy i kolorowych ważek. Szczególną atrakcją na przełomie września i października są rykowiska jeleni.

Ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa rybołówstwo, przede wszystkim jednak turystyka i sporty wodne. Głównymi ośrodkami są: Giżycko, Mikołajki, Pisz, Węgorzewo. Znajduje się tu szereg rezerwatów przyrody i Mazurski Park Krajobrazowy.

Największą atrakcją turystyczną Krainy Wielkich Jezior są oczywiście jeziora tam występujące, w tym największe w Polsce Śniardwy (113,8 km2), Mamry (105 km2), oraz Niegocin, Orzysz, Jagodne, Tałty.

żródła:
http://www.sport.rozrywkowe.com/Kraina_Wielkich_Jezior_Mazurskich
http://zeglugamazurska.com/
Jeziora Mazurskie