Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Znad Morskiego Oka przez Rówień nad Kępą, Świstówkę Roztocką i Świstową Czubę do Doliny Pięciu Stawów


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Znad Morskiego Oka przez Rówień nad Kępą, Świstówkę Roztocką i Świstową Czubę do Doliny Pięciu Stawów
Nad Kępą, Rówień Nad Kępą, Wolarnia nad Kępą lub Wolarnia
– szeroka, trawiasta rówień w Tatrach. Znajduje się na grzbiecie Opalonego, zakończona jest od południowego wschodu skalistym wyskokiem zwanym Kępą (1683 m n.p.m.). Obszar dawniej należał do terenów pasterskich Hali Morskie Oko. Do Doliny Rybiego Potoku po południowej stronie równi opada Głęboki Żleb, znany z potężnych lawin.
Rówień ta jest dobrym punktem widokowym na rejon Morskiego Oka i wznoszące się nad nim potężne szczyty Tatr Wysokich. Z tego miejsca malowali pejzaże Tatr m.in. Leon Wyczółkowski, Walery Eljasz-Radzikowski, Wojciech Gerson

Świstówka Roztocka
– niewielka (długość ok. 0,5 km) tatrzańska dolina zawieszona między dwiema graniami odchodzącymi od Opalonego Wierchu: Opalonem i granią zakończoną Świstową Czubą. Jest boczną odnogą Doliny Roztoki, zawieszoną nad nią na wysokości ok. 1700-1750 m n.p.m. i opada ku niej urwistą ścianą o wysokości ok. 200 m. Ściana ta wg Walerego Eljasza-Radzikowskiego jest "najbardziej spadzistą w całych Tatrach". Dawniej szlak turystyczny prowadził tuż powyżej tego urwiska, po stromym zboczu, na którym zwykle do lata leżał płat zlodzonego śniegu. Zdarzyło się tutaj kilkanaście śmiertelnych wypadków obsunięcia się. Np. w 1956 spadło z tej ściany 3 narciarzy; 2 mężczyzn poniosło śmierć, kobieta przeżyła. W 1958 szlak poprowadzono inną trasą, wyżej. Zdarza się, że z dawnej ścieżki korzystają jeszcze nieświadomi niebezpieczeństwa turyści. W sylwestra 1994 zginęła tutaj 23-letnia turystka niemiecka.

Dwustopniowa dolina wyżłobiona została przez lodowiec, jest kamienista i piarżysta, częściowo porastająca murawą. Ze szlaku prowadzącego doliną widoki na masyw Wołoszyna i wiszącą Buczynową Dolinkę.

Nazwa dolinki pochodzi od świstaków. Dawniej nazwa Świstówka Roztocka była czasami błędnie używana do określania pobliskiej Świstowej Czuby.

Świstowa Czuba
(1763 m n.p.m.) – kulminacja kończąca północne ramię Opalonego Wierchu, urywająca się ścianą o wysokości ok. 300 m nad Doliną Roztoki w Tatrach Wysokich. Poniżej wierzchołka turni, poniżej siodełka położonego na południe od wierzchołka przechodzi oznaczony kolorem niebieskim szlak turystyczny poprowadzony znad Morskiego Oka do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów.

Dawniej szlak turystyczny poprowadzony był inaczej: poprzez siodło Świstowej Czuby i dolnym zboczem Świstówki Roztockiej, nieco powyżej przepaścistego urwiska. Było to mocno pochyłe zbocze, na którym do lata zalegał płat zlodzonego śniegu. Często zdarzały się tutaj obsunięcia turystów, którzy spadali z przepaścistej ściany do Doliny Roztoki. W 1956 ścieżkę poprowadzono inaczej; omija ona siodło Świstowej Czuby i prowadzi w górę, po zachodniej stronie jej grani. Mimo to zdarzają się przejścia nieświadomych niebezpieczeństwa turystów starą ścieżką. Szczególnie niebezpieczne jest to zimą. Do 2003 r. zginęło tutaj łącznie kilkunastu ludzi. W sylwestra 1956 spadło z 300-metrowej ściany 3 narciarzy; dwóch mężczyzn zginęło, kobieta z ciężkimi obrażeniami przeżyła. TOPR został powiadomiony o wypadku przez czwartego narciarza, który nie spadł i powrócił do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów. Cztery lata później ów narciarz, również w sylwestra, poniósł śmierć w tym samym właśnie miejscu. W 1994 zginęła tutaj 23-letnia turystka niemiecka.

Świstowa Czuba często (błędnie) nazywana jest Świstówką, chociaż ta nazwa odnosi się do niewielkiej, zawieszonej nad Doliną Roztoki kotlinki Świstówki Roztockiej. Północna ściana Świstowej Czuby zdobyta została w 1930, w jej przejściu wziął udział m.in. znany taternik Witold Henryk Paryski, autor szczegółowego przewodnika Tatr. W zachodnich jej zboczach, opadających do Doliny Pięciu Stawów znajduje się kopulaste wzniesienie nazywane Niżnią Kopą.

Wejście na szczyt od dawna było znane pasterzom. Z rejony Świstowej Czuby rozległe widoki na potężny masyw Wołoszyna, Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Roztoki z zawieszoną wysoko Buczynową Dolinką. Według Marii J. Zaleskiej nazwa Świstówka pochodzi od tego, że "wiatr tu często świszcze najokropniej".

źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nad_K%C4%99p%C4%85
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awist%C3%B3wka_Roztocka
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awistowa_Czuba

Znad Morskiego Oka do Doliny Pięciu Stawów
Foto Galeria

Dolina Pięciu Stawów Polskich

Dolina Pięciu Stawów Polskich
Morskie Oko

Morskie Oko